Aegon is met rentemiddeling gestopt per 13-09-2019

Aegon is met rentemiddeling gestopt per 13-09-2019

Aegon stopt voorlopige met rentemiddeling. Dit omdat het voor Aegon een verlies oplevert. Het is nog mogelijk om een offerte aan te vragen voor 13-09-2019, om 17.00u

Dit artikel plaatsen wij op 12-09-2019.

Vanwege de deadline vragen we voor al onze klanten voor wie dit interessant is een rentemiddelingsofferte op bij Aegon. Zo hebben onze klanten meer tijd om te beslissen. 

Het is niet zeker of Aegon nog rentemiddeling gaat aanbieden en wanneer. Daarom moet dit worden gezien als "een nu-of-nooit-mogelijkheid".

Stappenplan en uitgangspunten

 • Wij beoordelen of er besparingsmogelijkheden zijn door te rentemiddelen
 • We brengen in beeld wat de totale te realiseren besparing is
 • We middelen met de rentevaste periode die het meeste voordeel oplevert (advies)
 • De nieuwe rentevaste periode is minimaal net zo lang als de huidige rentevaste periode

Communicatie

 • Wij e-mailen onze klanten die kunnen besparen (campagne, algemene e-mail, ter informatie)
 • WIj maken voor onze klanten een Dienst "Rentemiddeling" aan
 • Wij melden onze klanten aan voor onze Digimap, als ze er nog geen een hebben
 • We uploaden de berekening in de Digimap
 • We melden dat de rentemiddelingsofferte is aangevraagd
 • We geven aan wat de te realiseren besparing is over de oorspronkelijke resterende rentevaste periode
 • We geven aan hoe veel meer zekerheid erbij is gekomen (nieuwe rentevaste periode is vaak langer)
 • Wij uploaden de rentemiddelingsofferte nadat we deze hebben ontvangen van Aegon
 • Wij verzoeken om de rentemiddelingsofferte ondertekend aan ons in de Digimap te retourneren voor de tekendeadline
 • Wij verzoeken om ons te bellen als er vragen zijn over de rentemiddelingsofferte en over de werking van rentemiddeling
 • Wij sturen een reminder per e-mail wanneer wij de getekende rentemiddelingsofferte niet ontvangen
 • Wij bellen onze klanten na wanneer we geen reactie krijgen
 • We passen onze administratie aan na de omzetting

Overige dienstverlening en administratie

 • We updaten het klantbeeld en de aanpassingen aan in onze administratie
 • We vragen na de omzetting of we van dienst kunnen zijn met overige diensten die wij aanbieden

Deadline en keuze werkwijze

 • Offertes moeten zijn aangevraagd vóor vrijdag 13-09-2019 om 17.00u
 • Wij gaan er vanuit dat onze klanten ons advies opvolgen. Zeker als er meer zekerheid te krijgen is tegen lagere maandelijkse kosten
 • Daarom vragen wij altijd een offerte aan van de optie met het grootste maandelijkse voordeel
 • De middelingsofferte heeft een tekentermijn van 2 weken

Moment van ontvangst van de rentemiddelingsofferte

Er geldt normaliter een verwerkingstermijn van 5 werkdagen.

 • Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen is de verwerkingstermijn naar verwachting langer dan 5 werkdagen. 
 • De inschatting is dat het wel eens 20 a 25 werkdagen kan gaan duren

Bericht van Aegon inzake verwerkingstermijnen en rente (09-10-2019)

Oversluiten

 • Het is ook mogelijk om de hypotheek over te sluiten. In de rentemiddelingsofferte staat ook de optie om een boete te betalen. Dit is ook mogelijk.
 • Oversluiting blijft gewoon mogelijk Daarom de focus nu op rentemiddeling. 
 • Sluit je liever over dan te rentemiddelen, laat het ons dan weten, dan helpen we je daarbij. 

Ander voordeel: top-opslagverlaging

 • Het kan ook de moeite lonen om te beoordelen of er een afslag kan plaatsvinden op de rente doordat de waarde van de woning is toegenomen.
 • We bespreken dit graag op een later moment, mede gezien de huidige urgentie qua deadlines voor rentemiddeling 
 • Een afslag op de rente is niet mogelijk bij hypotheken met NHG. Dan heb je al de laagste rente.

Aandachtspunten

Het is niet mogelijk om rentemiddeling toe te passen wanneer er:

 • nog een saldo openstaat op het bouwdepot
 • eerder al een keer gebruik is gemaakt van rentemiddeling in de rentevaste periode
 • actuele andere wijzigingsverzoeken 
 • sprake is van een bankspaardeel (bij dit specifieke deel is niet mogelijk om te middelen) 
 • sprake is van een spaarverzekering (bij dit specifieke deel is niet mogelijk om te middelen) 
 • sprake is van een levensloophypotheek (bij dit specifieke deel is niet mogelijk om te middelen) 
 • een variabele rente is (geen voordeel te behalen)
 • een betalingsachterstand is

Omdat er na rentemiddeling sprake is van een lagere rente, wordt de belastingteruggave lager. We adviseren om de voorlopige aanslag te laten beoordelen. Wij kunnen dit voor je doen. 

Wanneer niet interessant?

 • Wanneer de plannen zijn om over een aantal maanden te verhuizen, dan verdien je de kosten niet terug
 • Wanneer er sprake is van een relatief lage openstaande schuld, dan verdien je de kosten niet terug

Kosten

De kosten zijn fiscaal aftrekbaar. 

 • Voor Aegon: € 200,=
 • Voor onze dienstverlening € 225,= (i.p.v. € 350,=)
 • Totaal: € 425,=

Betaling aan Aegon

Van Aegon krijg je een factuur voor de rentemiddeling. Deze factuur krijg je per e-mail. De betaling van de factuur kun je voldoen door het overmaken van het verschuldigde bedrag. Ook staat er een Ideal-link bij, 

Hieronder een voorbeeld van wat er op de factuur staat. 

 

Rentewijziging per vrijdag 13-09-2019 

Tot onze verbazing is het zo dat Aegon per 13-09-2019 een rentewijziging heeft doorgevoerd. 

Door de rentewijziging wordt anders:

 • De actuele rente
 • De berekende boeterente
 • De renteopslag
 • De nieuwe rente, inclusief opslag
 • Het te realiseren voordeel 

Het rentemiddelingsvoordeel wordt groter dan berekend in ons klantadvies.

Hieronder de mededeling van Aegon per 13-09-2019

Moment van binnenkomst aanvraag rentemiddelingsofferte is bepalend door de middelingsrente

 • Aanvragen voor rentemiddelingsoffertes die zijn ontvangen voor vrijdag 13-09-2019 worden uitgebracht o.b.v. de rentelijst van 28-08-2019
 • Aanvragen voor rentemiddelingsoffertes die zijn gedaan op vrijdag 13-09-2019 worden uitgebacht o.b.v. de rentelijst van vrijdag 13-09-2019

Informatie vanuit Aegon (vrijdag 06-09-2019) 

Waarom stopt Aegon nu met rentemiddeling?

Aegon heeft de afgelopen maanden met alle belanghebbende partijen gesproken over rentemiddeling. Op basis van een zorgvuldige weging van alle belangen, is besloten dat de huidige propositie voor rentemiddeling niet goed genoeg is.   

In lijn met de nieuwe wetgeving per 1 juli jongstleden had Aegon Hypotheken de “verhuisopslag” van 0,20% al eerder afgeschaft. Door deze wijziging in de berekeningswijze is er bij rentemiddeling een financieel nadeel voor de geldverstrekker. 

Daarnaast werkte Aegon al aan het optimaliseren van het proces van rentemiddeling, zowel voor de klant als voor het intermediair. Deze verbeteringen kunnen echter niet op korte termijn beschikbaar zijn. Wij vinden het echter belangrijk dat klanten een bewuste en goed geïnformeerde keuze maken. De informatieverstrekking was ook vanuit dat oogpunt niet voldoende.

Gaat Aegon in de toekomst wel weer rentemiddeling aanbieden?

Omdat rentemiddeling beantwoord aan een behoefte bij onze klanten hebben wij de intentie een nieuwe rentemiddeling propositie te ontwikkelen. Nieuwe proposities moeten een propositie-ontwikkelingstraject doorlopen. Zodra we zekerheid hebben over de nieuwe voorwaarden en de implementatiedatum, zullen we u daarover informeren.

Waarom is er zo’n korte respijttermijn?

Aegon heeft haar klanten vanaf oktober 2016 de mogelijkheid tot rentemiddeling geboden, zonder dat daarvoor een wettelijke of contractuele verplichting bestaat. Wij begrijpen dat er klanten zijn die de mogelijkheid van rentemiddeling hebben onderzocht, maar nog geen besluit hebben genomen. Om die klanten in de gelegenheid te stellen om tot een definitieve keuze te komen, hebben wij tot een respijttermijn besloten tot vrijdag 13 september om 17:00.