DigiD, wat kun je ermee?

DigiD, wat kun je ermee?

Een DigiD is een combinatie van een persoonlijke inlognaam en een wachtwoord. Hiermee kun je bij diverse overheidsorganisaties online informatie inwinnen. Wij leggen hieronder uit welke informatie je met een DigiD kunt verkrijgen. Daarnaast geven we ook uitleg waarom wij welke informatie nodig kunnen hebben in een advies- of bemiddelingstraject.

DigiD aanvragen

Een DigiD kun je aanvragen of wijzigen via www.digid.nl Na het registreren of het doorgeven van een wijziging wordt er een activeringscode verzonden. Deze is beperkt geldig. Het is van belang dat de inlognaam en het gekozen wachtwoord goed worden onthouden en veilig worden genoteerd. Het is mogelijk om een mobiel telefoonummer te koppelen aan het inloggen ten behoeve van SMS-verificatie bij het inloggen. Houd er rekening mee dat een mobiel telefoonnummer kan wijzigen of vervallen in de toekomst en dat dit inlogproblemen met zich mee kan brengen. Geef daarnaast een e-mailadres op dat je in de toekomst altijd zult blijven gebruiken. Bij voorkeur dus geen e-mailadres van een internetprovider, omdat de kans bestaat dat je van provider overstapt in de toekomst en het mailadres komt te vervallen. 

Mijn Overheid

De website www.mijnoverheid.nl is het beginportaal van waaruit je vrijwel alle (rijksoverheid-) websites kunt benaderen die werken met een DigiD. In de toekomst zullen steeds meer "digitale loketten" worden gekoppeld aan deze website. Alvorens in te kunnen loggen op de overzichtsomgeving moet je inloggen met je DigiD. Bij het inloggen moeten de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd. Daarnaast is het zo dat er akkoord moet worden gegaan met de situatie dat vanaf het moment van inloggen bepaalde aangesloten partijen alleen nog digitaal zullen communiceren. Houd hier rekening mee, voor velen is dit ideaal en gewenst, maar voor anderen juist niet.

Er is ook een Mijn Overheid / berichtenbox App. Je kunt deze downloaden en op je smartphone installeren.

Welke informatie kun je inzien? 

De volgende instellingen kunnen via Mijn Overheid, maar ook afzonderlijk, worden benaderd. Inloggen kan alleen met een DigiD. 

  • Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen (UWV), digitaal klantdossier werk en inkomen
  • Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen (UWV), digitaal verzekeringsbericht
  • Donorregister
  • Kadaster
  • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
  • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB) inzake Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB) (algemeen)
  • Belastingdienst, Toeslagen
  • Rijksdienst Wegverkeer (RDW)

De volgende informatie kan verder worden ingezien:

Welke informatie verkrijg je bij de volgende instellingen?

Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen (UWV), digitaal klantdossier werk en inkomen

Met het digitaal klantdossier voor Werk en Inkomen heb je een overzicht van je eigen gegevens die door gemeenten en UWV zijn vastgelegd. Het betreft persoonsgegevens, arbeids- en uitkeringsgegevens en gegevens over opleiding en re-integratie.

Uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen (UWV), digitaal verzekeringsbericht

In het digitaal verzekeringsbericht staan gegevens over je werk en inkomen.

Donorregister

In het Donorregister kunt je vastleggen of je je organen na je overlijden wel of niet beschikbaar stelt voor transplantatie. Daarnaast kun je zien welke keuze je eerder gemaakt hebt en deze wijzigen.

 

Kadaster

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Ook verstrekt het Kadaster gegevens over energielabels en de ligging van kabels en leidingen.

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Het LBIO incasseert kinder- en partneralimentatie en toont je zaakgegevens.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

In MijnDUO kunnen studenten, scholieren, ouders en terugbetalers terecht voor online financiering aanvragen en het doorgeven van wijzigingen. Tevens kun je zien wat het actuele saldo is van een financiering en wat de maandlast bedraagt. 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) inzake Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met Mijn PGB regel je digitaal persoonlijke zaken met het "SVB Servicecentrum PGB". Zo kun je je PGB-verantwoording maken, gegevens inzien en wijzigen en meldingen doorgeven.

Sociale Verzekeringsbank (SVB) (algemeen)

Op Mijn SVB van de Sociale Verzekeringsbank kun je kinderbijslag, AOW, Anw en TOG aanvragen, een wijziging doorgeven of je gegevens bekijken.

 


Belastingdienst, Toeslagen

Met Mijn toeslagen kun je huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag aanvragen. Kindgebonden budget hoef je meestal niet zelf aan te vragen. In Mijn toeslagen kun je je gegevens controleren en wijzigingen doorgeven, zoals een verandering in je inkomen of gezinssituatie.

 


Rijksdienst Wegverkeer (RDW)

De RDW draagt bij aan een veilig, schoon, economisch en geordend wegverkeer en vervult een centrale rol in de voertuigketen door het bijhouden van het Basis Kenteken Register (BKR). In deze omgeving kun je bijvoorbeeld terugvinden wanneer je APK verloopt en zie je de gegevens van op jouw naam geregistreerde motorvortuigen.

Welke informatie kan ik verder inzien bij de volgende loketten?

Basisregistratie Personen (BRP)

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens geregistreerd, zoals gegevens over geboorte, verhuizing, huwelijk, vertrek naar het buitenland en overlijden. Voorheen heette dit GBA (Gemeentelijke Basisadministratie). 

Pensioengegevens (www.mijnpensioenoverzicht.nl)

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl zie je, naast de hoogte van je AOW, hoeveel pensioen je hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar) dat is opgebouwd. Ook zie je wat je nabestaanden krijgen na je overlijden. 

 


WOZ-waarde

Gemeenten bieden inzicht in de waardering van je onroerende zaken. Je kunt een overzicht zien van alle op je naam geregistreerde onroerende zaken, de actuele WOZ-waarde, enkele algemene waarderingsgegevens en taxatieverslagen.

Waarom kan deze informatie belangrijk zijn voor ons?

Wij willen uiteraard een zo goed mogelijk advies geven. Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter wij ons werk kunnen doen. Het risico dat door onjuiste of onvolledige informatie een advies wordt verstrekt is groot. Afhankelijk van het onderwerp van het adviesverzoek, de persoonlijke situatie en de wensen die er zijn met betrekking tot de diepgang van een advies is het noodzakelijk om informatie te verkrijgen. Bij een financieel plan zijn vrijwel alle gegevens nodig. Dit is het meest diepgaande advies. Bij andere adviezen, bijvoorbeeld met betrekking tot een hypotheek, het inkomen bij pensioen, het inkomen bij overlijden of bij het in beeld brengen van de situatie bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid kan het ook noodzakelijk zijn om informatie aan te leveren van één of meerdere partijen. 

Welke informatie is benodigd bij een adviesgesprek of naderhand bij bemiddeling?

Ieder dossier is anders. Daarom is het niet mogelijk om aan te geven welke gegevens er nodig zijn. Wanneer er informatie gewenst is, dan zullen wij dit melden. De verwachting is dat binnen enkele jaren het mogelijk wordt om toestemming te geven aan financieel dienstverleners om gegevens te mogen inzien of om gegevens te downloaden om deze aan te kunnen bieden voorafgaande aan een adviesgesprek. Daarnaast zijn er geluiden dat geldverstrekkers in de toekomst de mogelijkheid krijgen om op basis van (verplichte) volmacht ook informatie kunnen inzien en / of controleren. 

Hoe en wanneer moeten gegevens aan ons worden aangeleverd?

Hier lees je precies wat we verwachten.