Identificatie Financiële Dienstverlening

Identificatie Financiële Dienstverlening

Binnen de financiële dienstverlening is het nodig om jezelf te identificeren. Dit om te voorkomen dat er ongewenste transacties plaatsvinden. Transacties in de financiële dienstverlening vallen onder de werkingssfeer van de Wwft.

Identificatie dient plaats te vinden voorafgaande aan de dienstverlening. Advisering is een dienst dat valt onder de Wwft. Wij zijn dus wettelijk verplicht om te identificeren. 

Hieronder beschrijven we welke identificatiegegevens er zijn toegestaan. Een legitimatiebewijs moet altijd, zonder doorhalingen, duidelijk leesbaar, gescand in kleur worden aangeleverd. Dit omdat wij namens de geldverstrekker / verzekeraar identificeren. Daarnaast spreekt voor zich dat het legitimatiebewijs geldig moet zijn.

Het is toegestaan "KOPIE" te vermelden op de scan te zetten en te vermelden welk doel de kopie dient, bijvoorbeeld: "hypotheekadvies door Hilgersom Financieel Advies & Planning".

We adviseren altijd een geldigheidsduur van tenminste drie maanden zodat er bijvoorbeeld bij een toekomstige overdracht bij de notaris geen problemen ontstaan met betrekking tot de identificatieplicht.

Scan iedere kant op een aparte pagina. Dus geen voor- en / of achterkanten van partners op 1 pagina. Sla het document in .pdf op met toevoeging van de naam van de eigenaar.

Wij moeten altijd het origineel hebben gezien wanneer wij een hypotheekdossier bemiddelen. Wij moeten vervolgens verklaren het origineel te hebben gezien en akkoord te hebben bevonden. Neem het identificatiebewijs altijd mee naar kantoor wanneer daar het adviesgesprek plaatsvindt!

 

Afspraak op kantoor

Neem dan altijd je originele identificatiebewijs mee. Geen rijbewijs. 

Wijze van identificatie (indien je niet met origineel identificatiebewijs op kantoor langskomt)

Het is mogelijk om ons een foto te mailen, waar je gezicht op te zien is en waarbij je je identificatiebewijs in je handen hebt (selfie). Op deze manier hebben we vastgesteld dat je houder bent van je identificatiebewijs. Op deze manier kan identificatie op afstand mogelijk worden gemaakt. Let op: We moeten beide zijden hebben gezien! 

KopieID app

Deze app kan worden gebruikt voor het maken van een kopie ID. Als intermediair heb je een identificatieplicht. 

Nederlands paspoort

Dit document is toegestaan. De pagina (plastic kaart) waarop de persoonsgegevens staat en de pagina van het paspoort met het perforatieblad (bladzijde) moet worden aangeleverd. Bij paspoorten, afgegeven na 10-03-2014, waarbij het burgerservicenummer op de achterkant van de plastic kaart zichtbaar is, moet deze zijde ook worden gescand, waarbij het document open ligt. Let op: Dit gaat vaak mis, lees deze instructie zorgvuldig en voorkom vertraging!

EU-paspoort

Dit document is toegestaan. De pagina waarop de persoonsgegevens en het perforatieblad moet worden aangeleverd.

Niet-EU-paspoort

Dit document is toegestaan. Er zal wel altijd een vreemdelingendocument moeten worden aangeleverd.

Vreemdelingendocument

De beide kanten van dit document moeten worden aangeleverd. De verblijfsstatus is zeer groot belang om de financieringsmogelijkheden te kunnen bepalen. Wij zijn volledig op de hoogte van alle regels op dit gebied.

Nederlands of EU-identiteitskaart

Dit document is toegestaan. De beide kanten van dit document moeten worden aangeleverd. 

Rijbewijs

Niet toegestaan. Wettelijk mag dit wel, maar omdat de nationaliteit niet zichtbaar is op het rijbewijs sluiten alle banken en verzekeraars legitimatie door middel van het rijbewijs uit. Daarnaast is dit ook ons eigen beleid dat we de nationaliteit hebben willen vaststellen.

Ons beleid  

Iedere nieuwe klant moet in de beginfase zich identificeren door middel van een toegestaan identificatiebewijs (geen rijbewijs).

Identificatie op afstand 

Het is toegestaan om identificatie op afstand te doen. Hierbij is dan noodzakelijk om het legitimatiebewijs vooraf aan te bieden aan ons. Door middel van een Skype-gesprek of eerder genoemde mogelijkheid om een selfie met legitimatiebewijs te versturen stellen wij de echtheid van het document vast. Het is  niet toegestaan het legitimatiebewijs van een ander te tonen.