BKR-codering en een hypotheek afsluiten

BKR-codering en een hypotheek afsluiten

Het afsluiten van een hypotheek met een BKR-codering is mogelijk. Maar het is niet altijd mogelijk. Er is sprake van een maatwerkdossier. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van de mogelijkheden. Deze pagina gaat eerst over de mogelijkheid om een registratie aan te vechten. Vervolgens wordt, beknopt, aangegeven wat er (soms) mogelijk is met een BKR-codering. 

Wat is een BKR-registratie?

Vrijwel iedere financiering staat bij het BKR geregistreerd. Veelal zijn dit positieve registraties. Dit houdt in dat blijkt dat de betalingsverplichtingen goed worden nagekomen. Er is geen sprake van onregelmatig betalingsgedrag.

Filmpje over BKR en wat het BKR doet

Wat is een BKR-codering?

Een BKR-codering is een aantekening op een bij het BKR geregistreerde financiële verplichting. Er is sprake (geweest) van een onregelmatigheid in het nakomen van de contractuele verplichtingen. Dit heet een negatieve registratie. Er wordt een cijfer-code toegevoegd aan het contract. Afhankelijk van het soort onregelmatigheid verschilt de cijfer-code. De codes lopen van 1 tot en met 4, waarbij 4 de zwaarste codering is. Bij aan A3-codering of een A4-codering is het verkrijgen van een hypotheek niet mogelijk. De enige mogelijkheid die je dan hebt is het aanvechten van de codering. Hier moet uiteraard wel aanleiding toe zijn. Wij kunnen beoordelen of deze er is. 

Onterechte coderering (negatieve registratie) aanvechten (oneens met BKR-registratie)

Het kan zijn dat je het niet eens bent met je codering. Wij kunnen beoordelen of een verzoek om de registratie te verwijderen naar verwachting succesvol is. Hierbij baseren we ons op onze eigen inschatting, maar ook op basis van actuele uitspraken van de Geschillencommissie, en het Kifid. Uitleg vind je in de brochure onderaan deze pagina. 

Er zijn veel geschillen over registraties. Daarom is er een handreiking gekomen. Deze heeft als doel betrokken partijen, zowel kredietverstrekkers als consumenten, duidelijkheid te geven wanneer een codering (laten bestaan) wel of niet gerechtvaardigd is met de doelstellingen van het Consumenten Krediet Informatiesysteem (CKI). Er moet een belangenafweging en een proportionaliteitsafweging gemaakt worden. Waaruit de conclusie is dat registratie (nog) gerechtvaardigd is. De afgelopen jaren zijn er diverse uitspraken geweest in het voordeel van consumenten, waaruit duidelijk is geworden dat deze afweging erg belangrijk is. Het moet redelijk zijn. Dit houdt uiteraard niet in dat ieder verzoek slaagt, maar mits goed onderbouwd, is er slagingskans. 

De eerste stap is altijd dat er bij de geldverstrekker een klacht moet worden ingediend. Wij zullen direct hierbij refereren naar (recente) uitspraken. Waardoor de verwachte reactietermijn afneemt en de kans op een positieve reactie toeneemt. 

Onze toegevoegde waarde

Omdat wij de geschillen, de overwegingen van de Commissie en het Kifid, de uitspraken en de vonnissen lezen zijn wij in staat om goed te beoordelen of er in een dossier aanleiding is om ook succesvol een aanpassing van een codering te realiseren. We weten voor welke argumenten de Commissie vatbaar is. Ook kunnen we op zoek gaan naar overeenkomsten in het dossier met eerder behandelde dossiers. Dit vergroot uiteraard de slagingskans om ook een aanpassing voor elkaar te krijgen.

Onze werkwijze

 • Er wordt altijd een BKR-uittreksel opgevraagd van alle aanvragers. Deze moet vooraf worden aangeleverd. Overige documentatie volgt later.
 • We hebben een belafspraak van ca. 10 minuten waarin de situatie mondeling wordt toegelicht
 • Indien we mogelijkheden zien, dan sturen we een e-mail met daarin een checklist met aan te leveren documenten en informatie. DIt is heel veel informatie. Alleen complete dossiers nemen we in behandeling. 
 • Het is de verantwoordelijkheid van onze klant om alles tijdig compleet aan te leveren
 • We lezen het dossier globaal door
 • We nemen telefonisch contact op om afspraken te maken over onze dienstverlening en onze kosten
 • Na akkoord gaan we aan de slag op de nader te bespreken manier
 • Wanneer wij het gevoel krijgen of wanneer aantoonbaar blijkt dat wij (bewust) relevante informatie niet hebben ontvangen, dan staken wij onze dienstverlening. 
 • Alle informatie die met ons gedeeld wordt behandelen wij strikt vertrouwelijk

Filmpje BKR-uittreksel opvragen (HOE)

(volgt)

Filmpje BKR-uittreksel opvragen (WAAROM)


Mogelijkheden

 • Onze inspanningen leiden niet tot verwijdering of aanpassing van de codering
 • Onze inspanningen leiden wel tot verwijdering of aanpassing van de codering (schrappen of inkorten of afzwakken)

Filmpje verzoek tot aanpassing gegevens


Gevolgen

 • Wanneer er geen aanpassingen zijn, dan kunnen we alsnog kijken of er mogeijkheden zijn om een hypotheek af te sluiten.
 • Bij verwijdering van een codering, zijn vrijwel alle reguliere financieringsmogelijkheden mogelijk.
 • Aanpassing van de codering door de duur van de registratie in te korten leidt ertoe dat er eerder nieuwe mogelijkheden ontstaan
 • Door verzwakking van de codering is het soms ook mogelijk om toch een gunstige financiering af te sluiten

Koppeling met hypotheekadvies

 • In combinatie met onze hypotheekadvies- en bemiddelingsdiensten zijn onze tarieven lager dan zonder deze combinatie
 • In onze opdrachtbevestiging staat beschreven dat wij, na het bereiken van resultaat, ook de opvolgende bemiddeling voor een hypotheek willen verzorgen. Hierover maken we afspraken.
 • Wanneer wij onze diensten verrichten in het kader van het verkrijgen van (betere) hypotheekmogelijkheden dan zijn onze kosten fiscaal aftrekbaar

Het is onmogelijk om een hypotheek met een BKR-codering af te sluiten (via ons), wanneer:

 • Er actuele achterstanden zijn
 • Er geen compleet dossier met documenten en informatie wordt aangeleverd
 • Er geen afspraken worden overeengekomen over onze dienstverlening
 • Er meer dan 2 coderingen zijn (A2 of hoger)

Hypotheek met BKR-codering

 • Het is mogelijk om een hypotheek af te sluiten met een A-codering (zonder cijfers). Deze codering moet zijn hersteld. 
 • Het is (soms) mogelijk om een hypotheek af te sluiten met een A1-codering of een A2-codering. Deze codering moet zijn hersteld.
 • Het is (soms) mogelijk om een hypotheek af te sluiten met een NHG-codering (kwijtschelding na verkoop met verliesdeclaratie)
 • Met een A2-codering is het niet mogelijk om een hypotheek met NHG te kunnen krijgen
 • Een hypotheek met een BKR-codering is altijd maatwerk
 • Wij rekenen een opslag voor dossiers waarbij er sprake is of sprake blijkt van een BKR-codering