BKR, wat is dat?

BKR, wat is dat?

Op deze pagina leggen we uit wat het BKR is. Ook vind je links naar andere pagina's die betrekking hebben op het BKR en het afsluiten van een hypotheek.

Het BKR – Bureau Kredietregistratie

Het BKR heeft als doel om overkreditering en problematische schulden van consumenten te voorkomen. Daarnaast wordt vastgelegd wie betalingsverplichtingen op kredieten e.d. wel of niet goed nakomt. Je kunt hier meer lezen over wat er wordt vastgelegd. Van een betalingsachterstand met een negatieve registratie tot gevolg is sprake na 2 tot 4 maanden.

Vastlegging openstaande kredietfaciliteiten (registratie) en hypotheek

Bij het BKR worden kredietfaciliteiten vastgelegd die hoger zijn dan € 250,= en een looptijd hebben van meer dan 3 maanden. Verzendhuiskredieten zijn hierop een uitzondering. Huurschulden, belastingschulden, studieschulden, telecomschulden en schulden aan energieleveranciers en zorgverzekeraars worden niet bij het BKR vastgelegd. De bij het BKR geregistreerde kredieten zijn van invloed op de hoogte van de te verstrekken hypotheek.

Vastlegging betalingsachterstanden op kredieten (coderingen) en hypotheek

Bij het BKR wordt vastgelegd wanneer iemand betalingsverplichtingen niet nakomt. Er wordt dan een codering gekoppeld aan het krediet. Dit heet een A-codering. Er zijn verschillende coderingen. Met een (herstelde) A-1-codering is het vaak nog mogelijk om een hypotheek te krijgen, ook met NHG.

Een herstelcodering (toevoeging letter H bij codering) betekent dat de achterstand is ingelopen.

Wanneer er sprake is van een (herstelde) A-2-codering, dan is het niet mogelijk om een hypotheek te krijgen met NHG. Wel is het soms nog mogelijk om een hypotheek zonder NHG te krijgen. Wanneer er meerdere BKR A2-coderingen zijn, dan is het niet mogelijk om een hypotheek te kunnen krijgen. Daarnaast moet de codering al enige tijd geleden hersteld zijn (en bij voorkeur volledig afgelost) en daarnaast moeten er sindsdien geen onregelmatigheden geweest zijn bij een financiering. Vraag ons om advies en zorg ervoor dat wij kunnen beschikken over het volledige en actuele BKR-uittreksel. 

Met een A3 of A4-codering is het niet mogelijk om een hypotheek te krijgen. 

Nadat een achterstand is ingelopen blijft een achterstandscodering nog 5 jaar zichtbaar. Een geldverstrekker zal altijd beoordelen of er sprake is geweest van een betalingsachterstand in de afgelopen 5 jaren.