Opgeven IBAN voor incasso

Opgeven IBAN voor incasso

Bij de aanvraag van financiële producten is het noodzakelijk om op het aanvraagformulier een incassorekening in te voeren van waaraf in de toekomst de incasso’s kunnen plaatsvinden.  Wij willen graag zo spoedig mogelijk weten van welke rekening er in de toekomst geïncasseerd kan gaan worden. Het is uiteraard mogelijk om later een incassorekening te wijzigen, maar dit kost relatief veel tijd en dit is eenvoudig te voorkomen.

De beste manier is om zo spoedig mogelijk na de keuze voor een geldverstrekker ook te kiezen voor de bank waarbij de gezamenlijke rekening geopend gaat worden.

Aanhouden betaalrekening bij bank

Nagenoeg alle banken verplichten het aanhouden van een betaalrekening bij diezelfde bank om in aanmerking te komen voor de meest interessante rente. Bij ING is het bij ING aanhouden van een bankrekening voor de incasso van de lasten zelfs verplicht. Bij andere banken, zoals Rabobank, ABN AMRO en SNS loop je 0,2% rente per jaar mis wanneer je ervoor kiest deze bank niet als huisbank te nemen.

De rentekorting is vaak erg interessant. Wanneer bijvoorbeeld na het adviestraject blijkt dat ABN AMRO de best passende aanbieder is, dan wil ABN AMRO dat zij ook huisbankier worden van de aanvragers van de hypotheek. Vaak betekent dit dat er een (nieuwe) gezamenlijke rekening moet worden geopend. Ook moet bijvoorbeeld de eigen rekening worden overgeheveld naar ABN AMRO. Dit kan eenvoudig door de overstapservice.

Doorgeven (gezamenlijke) rekeninggegevens voor incasso

Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk de IBAN van de rekening van waar de toekomstige lasten, zoals rente, aflossing, levensverzekeringspremie en overige verzekeringspremies afgeschreven kunnen worden.

Teruggave Belastingen en Toeslagen

Van de (maandelijkse) teruggave van de Belasting is het ook vaak gewenst dat deze op de (nieuwe) gezamenlijke rekening wordt ontvangen. Het is dan nodig om (beiden) aan de Belastingdienst te melden dat het rekeningnummer voor teruggaven moet worden gewijzigd. Het formulier is hieronder te vinden.

Houd er rekening mee dat ook overige betalingen van belastingen en toeslagen na de wijziging op dit gezamenlijke rekeningnummer zullen worden uitbetaald. De Belastingdienst betaalt aan maar aan één IBAN uit per Belastingplichtige.

Benodigde stukken voor geldverstrekker

Wij lezen vaak de (huidige) bankrekeninggegevens af van een aangeleverde loonstrook. Dit is vaak niet het uiteindelijk gewenste rekeningnummer voor toekomstige incasso’s.

Wanneer er een nieuwe bankrekening wordt geopend, dan is het nog niet mogelijk om een bankafschrift aan te leveren. Geldverstrekker verplichten vaak om een bewijsstuk aan te leveren van de tenaamstelling van het opgegeven rekeningnummer. Daarnaast willen ze ook het opgegeven adres kunnen controleren. Om deze reden ontvangen wij in dergelijke situaties altijd graag het nieuwe contract van de betaalrekening.

Op deze manier kunnen we direct aantonen wat het rekeningnummer is, wie de rekeninghouders zijn en aantonen dat er controle heeft plaatsgevonden op de adresgegevens.