De WOZ-waarde

De WOZ-waarde 

WOZ staat voor Wet Onroerend Zaakbelasting. De gemeente stelt jaarlijks de hoogte van de WOZ-waarde vast. Dit gebeurt op basis van een vergelijking met woningen die recentelijk zijn verkocht in de omgeving en voldoende overeenkomsten hebben. 

WOZ-beschikking

De Gemeente legt jaarlijks een beschikking op, met daarin de WOZ-waarde. 

Peildatum en belastingjaar

De WOZ-waarde loopt altijd 1 jaar achter. Dat wil zeggen dat op de beschikking de waarde staat per 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. 

Opvragen WOZ-waarde

De WOZ-waarde kun je hier opvragen. Nog niet alle gemeenten zijn aangesloten, maar de verwachting is dat dit snel zal gebeuren.

Eigenwoningforfait (Inkomstenbelasting)

Hypotheekrente is aftrekbaar. Van de aftrekbare hypotheekrente wordt door de Belastingdienst een bedrag afgetrokken. Dit bedrag wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van de woning. Dit bedrag heet het eigenwoningforfait. Hieronder de tabel met cijfers van 2014 en 2015.

WOZ-waarde | Eigenwoningforfait

Een hoge WOZ-waarde betekent dat er een hoog bedrag wordt afgetrokken van de aftrekbare rente. Omdat de aftrekpost lager wordt krijg je minder belasting terug. 

WOZ-waarde en gemeentelijke belastingen

De WOZ-waarde wordt ook als basis gebruikt voor diverse gemeentelijke belastingen. De belastingen die gerelateerd zijn aan de WOZ-waarde zijn:

  • Onroerendezaakbelasting
  • Rioolheffing
  • Watersysteemheffing

WOZ-waarde en nalatenschap

De WOZ-waarde is de waarde die moet worden gemeld wanneer een woning binnen een nalatenschap valt.

WOZ-waarde en advies

Wij stellen de WOZ-waarde bij aankoop altijd gelijk aan de koopsom. De reden hiervan is dat de Gemeente jaarlijks controleert of er een transactie (verkoop) heeft plaatsgevonden. Wanneer de waarde nu bijvoorbeeld lager is, dan zal de Gemeente de waarde vrijwel zeker aanpassen aan een niveau gelijk aan de koopsom. Een rapportage doorrekenen met een lage WOZ-waarde levert in onze optiek geen waarheidsgetrouw beeld op. 

Bij een nieuwbouwwoning of een woning waaraan verbouwd wordt stellen wij de WOZ-waarde gelijk aan de koopsom + meerwerk, respectievelijk de getaxeerde waarde na verbouwing.

Wanneer de WOZ-waarde hoger is dan de koopsom, dan geven wij dit aan onze klanten aan en adviseren hen om bezwaar aan te tekenen tegen de hoogte van de WOZ-waarde.