Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is de belasting die er wordt geheven over de waarde in het economische verkeer wanneer deze van eigenaar verandert. Dit is niet het geval bij overgang bij overlijden. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% en wordt door de notaris in rekening gebracht en afgedragen aan de Staat. 

Over niet-afgekochte erfpacht wordt ook overdrachtsbelasting geheven. De belasting bedraagt 2% over 17 * de jaarlijkse canon. 

Op nieuwbouwwoningen is er geen overdrachtsbelasting. Dit heeft te maken met het feit dat er over nieuwbouwwoningen BTW in rekening wordt gebracht.