De hypotheek- en woningmarkt

De woning- en hypotheekmarkt

Wij houden de woning- en hypotheekmarkt nauwlettend in de gaten naast overige relevante financieel-economische ontwikkelingen. Wij lezen rapportages van alle relevante organisaties. Hieronder staat welke partijen dit zijn. Door het bijhouden van de ontwikkelingen zijn wij altijd op de hoogte van actualiteiten, trends en ontwikkelingen.

Hierdoor waarborgen wij dat we een passend hypotheekadvies kunnen geven. Naast de onderstaande partijen verschijnen er regelmatig andere onderzoeksrapportages over bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de financiële dienstverlening en de behoeften van consumenten. Deze lezen wij ook, maar de rapportages mogen wij hier niet openbaar plaatsen.

Ontwikkelingen hypotheekmarkt en woningmarkt

 

Bij de downloads vind je de rapportages van diverse marktpartijen over de markten. 

Rabobank

Zij brengen ieder kwartaal een uitgebreid rapport uit van de woningmarkt. 

 

HDN

Het Hypotheek Data Netwerk is de organisatie die ca. 75% van alle hypotheekaanvragen verwerkt en hiermee zeer nauwkeurig in staat is alle ontwikkelingen in de markt te volgen.

NVM

De grootste makelaarsvereniging kan op basis van haar waarnemingen nauwkeurig voorspellen wat de verwachte transacties zullen zijn de komende maanden. Met hun systeem Midas kunnen zij een nauwkeurige inschatting maken van de (verwachte) waarde van een woning.

NHG

Het Waarborgfonds Eigen Woningen, de partij achter de verstrekking van NHG, brengt ieder kwartaal een rapportage uit waarin duidelijk wordt hoeveel mensen een beroep doen op de garantstelling.

DNB

De Nederlandsche Bank houdt de marktontwikkelingen bij en geeft haar oordeel over de toegankelijkheid en de concurrentie op de hypotheekmarkt. DNB doet ook voorspellingen over de verwachte renteontwikkelingen in de nabije toekomst, zowel voor de rente- als de kapitaalmarkten (korte en lange rentes).

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt bij en rapporteert periodiek wat alle ontwikkelingen zijn ten aanzien van wonen en financieren.

UWV

Het UWV rapporteert periodiek over de ontwikkeling van het aantal sociale uitkeringen dat er wordt gedaan. Deze cijfers geven een goede indicatie over de stand van de economie.

SER

De Sociaal Economische Raad rapporteert over demografische ontwikkelingen op het gebied van wonen en signaleert trends ten aanzien van financieringen.

VEH

De Vereniging Eigen Huis is een grote vereniging die zich richt op de belangen van de eigenwoningbezitter. Zij brengt periodiek rapportages en onderzoeken op de markt over velerlei onderwerpen met betrekking tot het eigenwoningbezit.

SVB

De Sociale Verzekeringsbank houdt ontwikkelingen bij ten aanzien van onder andere de AOW- en kinderbijslaguitkeringen.

BKR

Het Bureau Kredietregistratie rapporteert hoeveel hypotheken er een achterstand hebben van meer dan 4 maanden en geeft daarmee een nauwkeurig beeld van de stand van de economie en het eventuele herstel hiervan.

Kadaster

Het Kadaster legt alle woning- en hypotheektransacties vast. Zij lopen vaak een aantal maanden achter op de eerder gesignaleerde trends op de woningmarkt van bijvoorbeeld de NVM of HDN. Echter, het Kadaster geeft weer wat er daadwerkelijk plaatsvindt aan transacties en geeft daarmee de meest zuivere gegevens weer.

Calcasa

Dit bedrijf biedt op basis van modelwaardige benaderingen een indicatie van de verwachte waarde van een woning. Dit op basis van marktcijfers en statistische benaderingen. Er wordt ieder kwartaal  een rapportage gepubliceerd over de ontwikkeling van de (gemiddelde) waardeontwikkeling van woningen, per regio en soort onderpand.

Overheid

Op de website van de overheid is alles over de wet- en regelgeving te vinden.