Het jaarlijks kostenpercentage (jkp)

Het jaarlijks kostenpercentage (jkp)

Het vermelden van het jaarlijks kostenpercentage in een (bindend) renteaanbod is sinds de nieuwe regels van de MCD (Mortgage Credit Directive) verplicht. Hier krijgen we veel vragen over. Hieronder geven we aan wat dit jaarlijks kostenpercentage (jkp) inhoudt voor je. 

Factoren die van invloed zijn op de bepaling van het jaarlijks kostenpercentage

Alle kosten die samenhangen met de af te sluiten financiering worden bij de berekening van het jaarlijks kostenpercentage betrokken. Dit gaat best ver. Het geeft in onze beleving ook een wat vertekend beeld. In de onderstaande bijlage kun je zien welke factoren allemaal dienen te worden gemeld aan de geldverstrekker, zodat in het renteaanbod (de offerte) het juiste jaarlijkse kostenpercentage kan worden vermeld.

Afwijking tussen jaarlijkskostenpercentage in renteaanbod en (bindende) offerte

Het kan zijn dat in de (bindende) offerte een ander kostenpercentage wordt berekend dan dat oorspronkelijk vermeld stond in het rente-aanbod. Dit kan gebeuren wanneer de werkelijke kosten anders blijken te zijn dan de vooraf gemelde of begrote kosten. Het rentepercentage dat aan de geldverstrekker betaald moet worden is dan niet gewijzigd. Alleen de factoren die van invloed zijn geweest op het jaarlijks kostenpercentage zijn duidelijker geworden en hebben geleid tot een nauwkeurigere bepaling hiervan. 

Hieronder een overzicht van de kosten die meewegen in de berekening van het jkp. Met nadruk: dit is dus NIET de te betalen rente, maar een rekenkundige, wettelijk voorgeschreven, manier om "de totaalprijs" te kunnen berekenen en bepalen.