Inschrijving BRP

Inschrijving BRP

De datum waarop je bent ingeschreven op een adres in de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen GBA) is bepalend voor de hoogte van het eigenwoningforfait. Het kan verstandig zijn om je zo snel mogelijk of juist zo laat mogelijk in te schrijven in je nieuwe woning. Hieronder staan de situaties beschreven en de financieel meest interessant keuze:

Er kunnen echter redenen zijn waarom het verstandig om juist zo snel mogelijk in te schrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat je een parkeervergunning moet aanvragen. Of wanneer de Gemeentelijke Belastingen verschillen. Op 1 januari van ieder jaar wordt bepaald of je bewoner bent van een woning en op basis daarvan word je voor het volledige belastingjaar aangeslagen. 

Starter Zo laat mogelijk inschrijven
Doorstromer naar goedkopere woning Zo snel mogelijk inschrijven
Doorstromer naar duurdere woning Zo laat mogelijk inschrijven