Woning en energie (-label)

Woning en energie (-label)

Een woning verbruikt zelf geen energie, het is de bewoner / gebruiker van de woning. Wel kan er op basis van gemiddelden worden bepaald wat het verwachte energieverbruik zal zijn van een bepaalde woning bij normaal gebruik. Oudere woningen zijn gemiddeld veel minder goed geïsoleerd dan nieuwe woningen. Energieprijzen stijgen en zijn een vaste maandelijkse last.

De normen die bepalen hoeveel iemand mag lenen voor de aankoop van een woning gaat uit van gemiddelde vaste lasten, waaronder ook van gemiddelde energiekosten. Wanneer iemand een energiezuinige woning koopt, dan zijn de energielasten lager dan gemiddeld. Hierdoor ontstaat er extra ruimte om te mogen besteden aan de financieringslasten van een woning. Daarnaast wil de overheid graag dat mensen investeringen doen in energiebesparende maatregelen op bestaande, oudere woningen.

Om dit mogelijk te maken worden er mogelijkheden geboden om meer te mogen lenen ten opzichte van de waarde van de woning dan bij een woning waarbij deze maatregelen niet worden getroffen.