Bereidstellingskosten

Bereidstellingkosten

Een geldverstrekker heeft vaak standaard een termijn waarbinnen de akte bij de notaris moet worden getekend van 3 of 4 maanden. Bij nieuwbouw kan dat langer zijn. Mocht je meer tijd nodig hebben, dan kan de geldigheidsduur soms worden verlengd.

Wat zijn bereidstellingskosten?

Dit is een vergoeding die aan een geldverstrekker verschuldigd is voor het verlengen van de (standaard) geldigheidsduur van een offerte.

Wanneer zijn bereidstellingskosten aan de orde?

Dit verschilt per geldverstrekker. We gaan binnenkort een overzicht publiceren van welke geldverstrekkers wanneer deze kosten in rekening brengen.

Hoeveel kosten moet ik betalen?

Over het algemeen zijn de kosten voor het verlengen van de offerte 0,25% per maand (of gedeelte van een maand) dat de offerte verlengd moet worden. Deze wordt berekend over de afgesloten hoofdsom, maar is niet van toepassing op delen met een variabele rente en ook niet over een eventueel overbruggingskrediet.

Wat is een verlengingsovereenkomst?

Dat is een document dat je tekent, als bijlage op de offerte, waarbij je verklaart akkoord te gaan met de bereidstellingkosten. Soms zijn er annuleringskosten wanneer je je terug trekt nadat een hypotheekofferte is verlengd.

Waarom zijn deze kosten van toepassing?

De geldverstrekker moet vanwege de toezegging geld reserveren voor je. Dat geld kan niet meer voor iets anders worden gebruikt. Een geldverstrekker accepteert een bepaalde termijn zonder vergoeding, maar wanneer deze termijn langer is, dan willen ze een vergoeding voor het beschikbaar stellen van de gelden.

Hoe kijkt de belastingdienst aan tegen bereidstellingskosten?

Dit zijn kosten die nodig zijn voor het verkrijgen van de hypotheek. Deze (eenmalige) kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Je krijgt dus een deel van de betaalde kosten terug.

Zijn bereidstellingskosten te voorkomen?

Soms is het mogelijk de overdracht te vervroegen. Of de hypotheekofferte bewust laat aan te vragen. Dit kan de hoogte van deze kosten positief beïnvloeden. Maar wanneer de datum ver in de toekomst ligt, dan zijn deze kosten vrijwel niet te voorkomen.

Wat is een alternatief voor bereidstellingskosten?

Sommige geldverstrekkers hebben een product met een standaard langere geldigheidsduur van de offerte. Wel staat hier dan tegenover dat de hypotheekrente gedurende de rentevaste periode hoger is dan bij een product met een kortere geldigheidsduur. Het is eigenlijk altijd voordeliger om eenmalig bereidstellingskosten te betalen dan om gedurende de hele rentevaste periode een hogere rente te betalen.

Welke kosten berekenen wij in de begroting?

Wij nemen deze bereidstellingskosten niet op in onze begroting, maar geven wel in ons adviesgesprek dat deze kosten mogelijk kunnen zijn. De reden hiervoor is dat we anders deze kostenpost verplicht moeten aantonen uit eigen middelen, terwijl het nog onzeker is of deze kosten er werkelijk zijn.

Wanneer moet je deze kosten betalen?

De eventuele bereidstellingskosten worden berekend door de geldverstrekker op het moment dat de notaris de gelden opvraagt die nodig zijn om te passeren. Wíj controleren of deze kosten juist zijn berekend. De betaling vindt dus plaats op het moment van overdracht. De geldverstrekker houdt het verschuldigde bedrag in op het beschikbare bedrag voor de notaris.

Rekenvoorbeeld

Hieronder een overzicht van de kosten, uitgaande van 0,25% per maand, op dagbasis berekend, behorende bij verschillende hoofdsommen. Dit overzicht is bedoeld om een indicatie te geven van de verwachten kosten wanneer de rente op het moment van passeren (ingaan) hoger is dan de rente in de offerte. Het is nooit fijn om deze kosten te betalen, maar hier staat wel tegenover dat je een lagere rente in de offerte hebt dan de rente op het moment dat gangbaar is op het moment dat de hypotheek ingaat.

Bereidstellingskosten_Rekenvoorbeeld_Website_2018_02_08

Verlengen voor de zekerheid

Als de geldigheidsduur van de offerte verstrijkt rondom het moment dat het passeren beoogd is, dan adviseren we altijd om voor de zekerheid te verlengen. Als verlengen niet nodig is, omdat er tijdig wordt gepasseerd, dan zijn er geen verlengingskosten.