De boeterente (vergoeding vervroegde inlossing)

De boeterente (vergoeding vervroegde inlossing) 

Een lage rente kan het aantrekkelijk maken om een bestaande hypotheek over te sluiten naar een hypotheek met een lagere rente. Of om het lopende rentecontract open te breken en te kiezen voor een langere rentevaste periode.

De huidige geldverstrekker zal hierdoor rente-inkomsten derven en daar een vergoeding voor in rekening brengen. Ondanks deze kosten kan het aantrekkelijk zijn om over te sluiten. Naast lagere lasten zijn er andere redenen om de hypotheek over te sluiten.

De boete wordt berekend door te kijken naar de contractuele rente en de huidige marktrente voor een rentevaste periode dat – afgerond naar beneden – het dichtst in de buurt ligt bij die geldverstrekker. Dit is omdat de geldverstrekker nu geld terugkrijgt dat alleen tegen een lagere rente kan worden uitgeleend. Het verschil moet worden gecompenseerd.

Er mag bij iedere geldverstrekker 10% boetevrij worden afgelost en bij sommige aanbieders zelfs 20% van de (oorspronkelijke) hoofdsom. Hierover wordt dan ook geen boete in rekening gebracht.

Daarnaast krijg je een korting op de berekende boete omdat de bank haar rente-inkomsten in de toekomst zou krijgen en je het nadeel nu afrekent. Dit heet in jargon het contant maken van het berekende bedrag. De contante waarde van de boete is dus de hoogte van de boete, rekening houdende met het feit dat je de boete nu in één keer betaalt.

Welke factoren zijn van invloed op de hoogte van de boeterente?

  • De (oorspronkelijke) leensom
  • Het boetevrije aflosbare bedrag
  • Reeds verrichte aflossingen in het lopende kalenderjaar
  • De te betalen contractuele rente
  • De eventueel van verstrekte kortingen
  • De resterende looptijd van de rentevaste periode
  • De huidige rentestand
  • De contantewaardeberekening

Hoe stellen we de hoogte van de boeterente vast?

Omdat er gezien de vele factoren die een rol spelen snel een vergissing kan worden gemaakt in de berekening vragen wij altijd een boeteberekening op bij de geldverstrekker. Soms is het sneller om deze berekening op te vragen via de notaris. Dit door middel van een (pro forma) boeteberekening.

Diverse geldverstrekkers stoppen op het moment van aanvragen van een boeteberekening via een notaris de automatische incasso. Dit omdat er op de aflosnota (zoals de specificatie heet waarop de boeterente inzichtelijk wordt) een moment wordt vastgesteld van de stand van zaken op dat moment. Er staat aangegeven wat de kosten zijn wanneer er eerder of later afgelost wordt dan het berekende moment. 

Boetevrij aflossen 

Wanneer de marktrente (vergelijkingsrente) op het moment van aflossen hoger is dan de rente die er wordt betaald dan is er geen nadeel voor de geldverstrekker. Je hebt dan geen boete. 

Fiscale aspecten ten aanzien van de boeterente

De boeterente zelf wordt gezien als kosten in verband met de financiering van de eigen woning. Deze kosten zijn dan ook fiscaal aftrekbaar in het jaar dat deze kosten worden voldaan. Wanneer de hypotheek wordt verhoogd en de oversluitkosten worden meegefinancierd, dan is de rente over dit stukje financiering niet aftrekbaar. Immers, dit bedrag is niet besteed aan de aankoop, verbouwing of financiering van de eigenwoning, maar aan de herfinanciering van de eigenwoningschuld.

Ons advies is om deze kosten te voldoen uit eigen middelen, indien mogelijk. De eigen middelen worden (deels) weer aangevuld vanwege de hogere belastingteruggave over het jaar van oversluiten. 

Filmpje over boeterente (Westland Utrecht)

AFM Boeterente