De Duitslandhypotheek

De Duitslandhypotheek

Het is mogelijk om via ons een Duitslandhypotheek af te sluiten. Hiermee wordt bedoeld een financiering van een onderpand in Nederland bij een Duitse bank. De rentes in Duitsland zijn fors lager dan de rentes die de Nederlandse geldverstrekkers rekenen voor de financiering van een eigenwoningschuld. Dit is niet zonder reden. Een hypotheek bij een Duitse geldverstrekker kent veel meer beperkingen van een hypotheek bij een Nederlandse geldverstrekker. Wij geven hieronder aan in welke situaties een hypotheek bij een Duitse geldverstrekker interessant kan zijn. Daarnaast staan we uiteraard ook stil bij de nadelen die er kunnen zijn. Neem altijd contact met ons op wanneer je denkt dat een Duitslandhypotheek bij je past of wanneer je vragen hebt. 

Kenmerken Duitslandhypotheek

De hieronder staande kenmerken zijn algemene kenmerken. Wij kunnen diverse Duitse geldverstrekkers aanbieden. Niet alle kenmerken gelden voor iedere aanbieder. Onderstaande opsomming is bedoeld om een algemene indruk te geven van de afwijkingen in het beleid ten opzicht van het beleid dat we in Nederland gewend zijn.

 • Altijd eigen vermogen nodig, geen topfinancieringen
 • Niet alijd mogelijk een looptijd van 30 jaar mogelijk
 • Vaak volledige aflossing verplicht
 • Overige leningen niet toegestaan
 • Valt onder Duits recht, geen toezicht AFM, geen klachtenregeling Kifid
 • Voortijdige beëindiging, ook bij overlijden, echtscheiding en verkoop, veelal bestraft met boete, altijd < 10 jaar
 • Alleen onderpanden met volledig eigendom
 • Geen NHG toegestaan / mogelijk
 • Hogere hoofdsommen kennen een hogere rente
 • Maximering maximale verstrekking vaak op € 500.000,=
 • Inkomen uit vast dienstverband is vaak verplicht, tijdelijk dienstverband met intentieverklaring is niet acceptabel
 • Variabele inkomensbestanddelen uit een vast dienstverband kunnen soms worden meegenomen in de toetsing
 • Uitkeringen kunnen ook dienen als toetsinkomen, m.u.v. WW en bijstand
 • Ambtenaren kennen soms een ruimere verstrekking t.o.v. waarde onderpand
 • Berekening maximale hypotheek o.b.v. netto inkomen
 • Fors lagere rentes dan in Nederland zijn mogelijk als je voldoet aan het acceptatieprofiel
 • Onderscheid in verstrekking tussen regio's in Nederland
 • Onderscheid in inkomen (verstrekking op Duits inkomen is gunstiger dan Nederlands inkomen)
 • Focus op apothekers en artsen en apothekers (medische specialisten, academici)
 • Marktpositionering was primair gericht op de grensprovincies en geëmigreerde Duitsers in Nederland
 • Meer documentatie benodigd voor acceptatie (o.a. 3 jaar aanslagen IB, voor iedereen), foto's onderpand
 • Complexiteiten zijn mogelijk bij overgangsrechten en bij verhogingen hypotheeksom t.b.v. verbouwing
 • Rentevaste periodes vaak alleen 5, 10, 15 of 20 jaar; korter en langer niet mogelijk
 • Ondertekening in Duitsland verplicht (bij de geldverstrekker), eventueel voorgesprek
 • Herroepingsrecht van 14 dagen na ondertekenen van overeenkomst
 • Akte passeert bij een Nederlandse notaris (i.v.m. Nederlandse onderpand)
 • Traject tot verkrijgen offerte fors langer (4 tot 6 weken) + periode vooronderzoek adviseur en Hypo Immo
 • Aanmelding van financiering bij Belastingdienst is nodig (nieuwe leningen na 2013; zonder overgangsrecht)
 • Toelichting op afwijzing wordt niet verstrekt, geldverstrekker heeft het recht naar eigen inzicht te handelen
 • Focus op (snel) aflossen
 • Volledige aflossing voor pensionering soms verplicht

Bijzonderheden inzake de aan te leveren bewijsstukken

 • Aanslagen Inkomstenbelasting voorgaande 3 kalenderjaren (of IB-60-verklaringen)
 • Foto's onderpand
 • Bankverklaring dat de huidige hypotheek altijd netjes betaald is geworden
 • Kadastrale gegevens onderpand
 • Bewijsstuk dat adviseur mag adviseren en bemiddelen
 • Machtiging t.b.v. notaris

Kosten Duitslandhypotheek

 • Advies en bemiddelingskosten van onze dienstverlening
 • Vaste kosten aanvraag € 250,= en bemiddeling voor Immo Hypo + € 1.750,=
 • Notariskosten € 700,= (hypotheekakte)