De gedragscode hypothecaire financieringen (GHF)

De gedragscode hypothecaire financieringen (GHF)

Deze Gedragscode is opgesteld door het Contactorgaan hypothecair financiers (CHF). De richtlijnen die hierin staan zijn overgenomen in de Wet. Deze wet heet de Tijdelijke Regeling Hypothecaire Financieringen. 

Achtergrond

Om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid kan worden gegeven en om overkreditering te voorkomen is het speelveld met betrekking tot de wijze waarop situatie dienen te worden behandeld en beoordeeld beschreven. De Gedragscode geldt voor alle aanbieders van hypotheken op de Nederlandse markt. Deze is niet van toepassing op niet-professionele partijen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de familiebank constructie. 

Bijlagen

In de bijlagen onderaan deze pagina kun je de teksten vinden van de GHF, tezamen met een toelichting hierop.