De hogere inschrijving

De hogere inschrijving

Je kunt de geldverstrekker meer zekerheid geven dan alleen voor het bedrag dat je leent. Dit noem je hoger inschrijven. Stel dat je een hypotheek afsluit van € 200.000,=, dan kun je met de geldverstrekker afspreken dat je hen zekerheid wil geven tot een bedrag van bijvoorbeeld € 250.000,=.

Stel dat je in de toekomst een dakkapel wilt of een uitbouw wil realiseren of een nieuwe keuken wil plaatsen, dan kun je deze extra ruimte benutten zonder hiervoor naar de notaris te moeten gaan. Dit scheelt tijd en geld. Er wordt gebruik gemaakt van de eerste notariële inschrijving.

Ook wanneer je vanwege het huidige inkomen niet alle wensen kan voltooien, maar je verwacht dat het inkomen zal stijgen, dan is dit een zeer goede uitkomst. Pas op het moment van verhogen worden de maandlasten hoger. 

Je kunt het zien als een optie. Je opteert op de mogelijke opname van extra geld. Wanneer je hiervan gebruik wil maken zal er wel opnieuw worden getoetst op basis van het inkomen en de waarde van het onderpand.

De hogere inschrijving is niet gelijk aan het reserveren van geld in een bouwdepot. Het bedrag dat in een bouwdepot staat is direct aan te wenden na declaratie. Daarnaast is dit bedrag gemiddeld maximaal 2 jaar opneembaar. Een resterend saldo zal worden afgelost op de financiering.

De hogere inschrijving is echt bedoeld voor verhogingen die verder in de toekomst liggen. Bij het gebruiken van deze ruimte zal een uitbreidingsofferte moeten worden aangevraagd. Het bedrag dat er wordt opgenomen wordt geoffreerd tegen de dan geldende voorwaarden en de dan geldende rentecondities. Het kan tevens zo zijn dat bij deze mutatie de nieuwe Algemene Voorwaarden van de geldverstrekker zullen gelden over de gehele hypotheek.

Het is fiscaal gezien niet toegestaan om het afgeloste deel van een lening opnieuw op te nemen. Dat wil zeggen dat je niet kunt stellen dat vanwege de aflossing die je doet er al ruimte ontstaat om in de toekomst opnieuw te benutten. Daarnaast is het zo dat NHG van toepassing is op een annuïtair aflossingsschema op de oorspronkelijk afgesloten financiering. Mede daarom laat een geldverstrekker het niet toe om de afgeloste ruimte opnieuw op te nemen. In ieder geval niet onder NHG-condities. Een hogere inschrijving is dan ook verstandig om te nemen.

Er zijn meestal geen extra (notaris-) kosten verbonden aan een hogere inschrijving.  Voor onze werkzaamheden om de hogere inschrijving te benutten zullen wij een nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen. Deze kosten zijn lager dan bij het afsluiten van een 2de hypotheek.

De hogere inschrijving is niet hetzelfde als de extra zekerheidstelling die een geldverstrekker verplicht stelt bij het verstrekken van een hypothecaire lening. Een geldverstrekker zal altijd bovenop de verstrekte financiering een opslag van 20% tot 50% verplicht in laten schrijven als zekerheid.

Deze ruimte kan niet worden benut voor opnames. Deze (zeer ruime) marge is bedoeld om bij gedwongen verkoop of andere calamiteiten ook ten aanzien van de bijkomende kosten een voorkeursbehandeling te genieten ten opzichte van andere eventuele schuldeisers. 

Toetsrente

Bij het aanvragen van een verhoging wordt er ook gekeken naar de huidige hypotheek. Bij een resterende rentevaste periode korter van 10 jaar, wordt er verplicht getoetst op een door de toezichthouder vastgestelde rente, thans 5%. Hierdoor kan het zijn dat er minder geleend kan worden dan verwacht.