De lasten in het eerste jaar

De lasten in het eerste jaar

De werkelijke lasten in het eerste jaar worden helaas niet goed weergegeven. Wanneer de aankoop een nieuwbouwwoning betreft verwijzen we naar het onderdeel op deze site waar we beschrijven hoe de lasten gedurende de bouwperiode worden bepaald. 

Aankoop bestaande woning

De systematiek van de programmatuur is dat alle fiscale voordelen terugworden gerekend naar een gemiddeld voordeel per jaar. Zeker wanneer je in de loop van een jaar een woning koopt, is dat niet correct. Vaak worden de fiscale voordelen pas behaald vanaf het moment van aankoop. Hiermee wordt het maandbedrag dus lager.