Gegevens aanleveren van je bestaande hypotheek

Gegevens aanleveren van je bestaande hypotheek

Om een goed advies te kunnen geven hebben we alle gegevens nodig van je bestaande hypotheek en je hypotheekverleden. We stellen je vragen hierover tijdens ons intakegesprek. Hieronder zie je op welke wijze je gegevens van de bestaande hypotheek kunt verkrijgen. Deze informatie en documentatie moet je vervolgens uploaden in je Digimap

Altijd benodigde gegevens

 • Meest recente jaaropgave met vermelding naam, adres, saldo, hypotheeknummer
 • Actueel saldo-overzicht met vermelding naam, adres, saldo, hypotheeknummer

Gewenste gegevens

 • Hypotheekofferte van het moment van afsluiten
 • Wijzigingsofferte (indien van toepassing)
 • Hypotheekakte

Optioneel benodigde gegevens

Indien de hypotheek al liep per 31-12-2012

Volmacht

Van de onderstaande geldverstrekkers kunnen wij na toestemming, een volmacht, alle informatie opvragen. Graag ontvangen wij deze getekend retour in de Digimap.

Online omgeving, zelf gegevens ophalen en aan ons aanbieden

Van de onderstaande geldverstrekkers kun je zelf gegevens ophalen in je eigen online omgeving:

Online omgeving, ons toestemming geven om je gegevens te kunnen inzien

Zelf inloggen en ons kantoor selecteren om je gegevens te kunnen inzien:

Gegevens verbonden producten aanleveren

Wanneer er sprake is van de volgende producten, gekoppeld aan of in verband met je lopende hypotheek ontvangen we deze gegevens ook graag in de Digimap. 

Lever de (meest recente) polis of contract aan, tezamen met de jaaropgave en actuele waardeopgave van:

 • Spaarverzekering
 • Beleggingsverzekering
 • Levensverzekering (aflossing)
 • Spaarrekening Eigen Woning
 • Beleggingrecht Eigen Woning

Verder willen we ook weten of er sprake is van een:

 • Overlijdensrisicoverzekering

Oversluiten

Wanneer een hypotheek overgesloten moet worden vragen we altijd de boeterente op. Afhankelijk van de geldverstrekker wordt deze (per post) naar het huisadres gestuurd. Of ter beschikking gesteld in de "Mijn-omgeving". Wij ontvangen graag alle verkregen informatie, inclusief toelichting, berekening en bijlagen in de Digimap.

Wat doen wij?

Wij vragen altijd op:

 • Kadastrale gegevens huidige woning en hypotheek
 • WOZ-waarde huidige woning

Wij voegen voor onze bestaande klanten altijd de volgende gegevens zelf toe aan het nieuwe adviesdossier:

 • Definitieve hypotheekofferte
 • Hypotheekakte
 • Contracten en/of polissen van afgesloten producten

Let op: Ook voor bestaande klanten moeten we toestemming hebben om de actuele gegevens op te kunnen vragen! Of deze moeten zelf worden aangeleverd op de beschreven manier.