Het ESIS-model | bijlage bij rente-aanbod

Het ESIS-model | bijlage bij rente-aanbod

HIeronder lees je alle informatie over het ESIS-model. Dit is een bijlage bij een rente-aanbod.

Achtergrond

Het ESIS-model is verplicht vanwege Europese regelgeving. Het doel is dat met dit model de totaalprijs van een financiering duidelijk kan worden gemaakt. Zodoende kunnen consumenten op basis van de totaalprijs kiezen voor de goedkoopste aanbieder

Kritiek op model

  • In Nederland is er sprake van fiscaal voordeel over betaalde hypotheekrente. Hiervoor is de gepresenteerde totaalprijs niet juist. De beste vergeljiking is de totale netto prijs. Dit is echter lastig of eigenlijk nagenoeg niet goed te berekenen. 
  • Er wordt geen rekening gehouden met tussentijdse rente-verlagingen, onder andere door het realiseren van een korting bij een lager risico (lagere verstrekking ten opzichte van de marktwaarde (LTV)).
  • Looptijdrente is van wezenlijke invloed, maar speelt geen rol bij het ESIS-model
  • De rente ten tijde van afsluiten wordt voor de gehele looptijd doorgerekend.
  • Bijkomende kosten, zoals bemiddelingskosten, notariskosten, taxatiekosten, makelaarskosten, NHG-kosten, etc. worden "naar willekeur" toegerekend aan leningdelen.
  • In de praktijk vragen consumenten, na voorbereiding of advies van hun adviseur, slechts één rente-aanbod aan. Er wordt niet vergeleken op basis van het ESIS-model.
  • In het model komen veel "onbekende" bedragen terug, zoals bijvoorbeeld de kosten van een opstalverzekering. Deze zijn in onze optiek geen (directe) kosten in verband met de financiering, maar moeten op grond van de regelgeving wel worden beschreven en toegerekend als kosten behorende bij de financiering van de eigen woning.

Onze visie

  • Je kunt niks met het ESIS-model. Neem het ter kennisgeving aan en dan klaar. 
  • In het rente-aanbod staat de hoofdsom, de rentevaste periode, het rentepercentage, de looptijd, de aflosvorm. Dat zijn de belangrijkste gegevens