Het leningbedrag opgesplitst

Het leningbedrag opgesplitst

Wij adviseren altijd om het leningbedrag op te splitsen. Iedere aanvrager heeft fiscaal en juridische een eigen financieringsbehoefte. 

Voordelen van de splitsing

  • Er kan, bij aanvang, per persoon worden gekozen voor een eigen gewenste rentevaste periode
  • Er kan, bij verlenging, per persoon worden gekozen voor een eigen gewenste rentevaste periode
  • Een extra aflossing kan per persoon op het eigen deel worden geadministreerd. Denk aan een schenking, erfenis, bonus, aflossing uit spaargeld
  • Bij een relatiebreuk kan één leningdeel worden voortgezet. Het andere leningdeel komt op naam te staan van de overnemende partner bij ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid.

Gevolgen

  • Er zijn geen extra kosten
  • In het rente-aanbod en de rapportages zie je twee mogelijk gelijke leningdelen
  • Op de jaaropgave zie je twee leningdelen met aparte leningdeelnummers
  • Je blijft beide volledig aansprakelijk voor de gehele financiering

Conclusie

Omdat er geen nadelen zijn, en met het oog op de toekomst alleen maar mogelijke voordelen adviseren we dat de financieringsbehoefte en de aangevraagde financiering altijd te splitsen.