Inkomensbepaling voor ondernemers door externe partij / Inkomensverklaring

Inkomensbepaling voor ondernemers door externe partij / Inkomensverklaring

Steeds meer geldverstrekkers willen een hypotheek verstrekken aan ondernemers. Het beoordelen van de jaarstukken, de aangiftes, de prognoses en het bespreken van eventuele bijzonderheden is een tijdrovende klus. Daarnaast moet de kennis aanwezig zijn hiervoor. 

Maatwerk voor ondernemers is vaak mogelijk bij de grootbanken. Neem contact met ons op om hier meer over te vernemen. 

Dit is de reden waarom steeds meer geldverstrekkers ervoor kiezen om dit niet zelfstandig (meer) te doen. Ze hebben afspraken gemaakt met één of meerdere externe partijen om op basis van het door hen gewenste acceptatiebeleid een inkomensverklaring af te geven.

De volgende geldverstrekkers staan op dit moment de inkomensverklaring van Raadhuys toe. Deze partij is gevestigd in Den Haag en is momenteel de grootste aanbieder van geaccepteerde inkomensverklaringen.

  • NHG heeft een aantal geldverstrekkers toestemming gegeven om zelf het ondernemersinkomen te blijven bepalen, omdat zij dit nu ook doen voor hun zakelijke klanten.
  • Dit gebeurt strikt volgens de Toetskaders van NHG. ING Bank en Rabobank bepalen het ondernemersinkomen zelf en werken niet met de Inkomensverklaring Ondernemer.
  • ABN Amro, Florius, RegioBank, SNS Bank, ASN en BLG Wonen mogen het ondernemersinkomen ook zelf bepalen, maar accepteren daarnaast ook de Inkomensverklaring Ondernemer.

Op dit moment is het niet mogelijk om van iedere geldverstrekker een inkomensverklaring te krijgen. Je vraagt dus altijd de inkomensverklaring aan van 1 geldverstrekker. Tegen meerkosten kan er een inkomensverklaring worden verkregen van een andere geldverstrekker.

De reden dat de inkomensverklaring niet voor iedere geldverstrekker hetzelfde is, omdat er niet alleen wordt gekeken naar het inkomen, maar ook naar andere gegevens met betrekking tot de onderneming. Daarnaast heeft iedere geldverstrekker eigen beleid. 

De volgende zaken worden ook meegewogen in het besluit van een geldverstrekker om wel of niet te financieren.

  • Solvabiliteit
  • Liquiditeit
  • Winstgevendheid
  • Overwinst (niet opgenomen winst)
  • Positieve of negatieve correcties (balans en inkomen)
  • Hoogte privé-opnames

We hebben op onze website beschreven welke stukken er door ondernemers aangeleverd moeten worden. Wij hebben zelf een model ontwikkeld op basis waarvan wij een voorbeoordeling doen van de ontvangen documenten. Op basis hiervan kunnen we een inschatting doen van het vast te stellen toetsinkomen. Ook kijken we of de overige factoren positief zijn. Hier zie je welke stukken een IB-ondernemer moet aanleveren. Hier staat wat een DGA moet aanleveren. 

Wij zijn er echter niet voor verantwoordelijk wanneer het door Raadhuys vastgestelde inkomen anders blijkt te zijn en er een ander advies volgt.

Kosten

De kosten voor het laten opstellen van deze verklaring komen voor rekening van de opdrachtgever. Dit is de aanvrager van de hypotheek. Ofwel de ondernemer.

Standpunt van diverse geldverstrekkers is dat het beoordelen van het inkomen van een zelfstandig ondernemer vele malen tijdrovender is dan de beoordeling van het inkomen van iemand in loondienst. Kosten van een geldverstrekker komen tot uiting in de rente. Door kosten te besparen is het mogelijk om een lagere rente aan te bieden. Het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk.... Feit is dat zonder de inkomensverklaring een financiering niet mogelijk is. 

De kosten zijn fiscaal aftrekbaar, omdat deze moeten worden gemaakt in verband met de financiering van de eigenwoning.

Onderstaande tarieven zijn actueel per mei 2018. Raadhuys kan deze tarieven uiteraard wijzigen. Op de te ondertekenen opdracht tot dienstverlening staan de kosten vermeld. 

Tariefgroep

Soort onderneming

Bedrag (ex. BTW)

1

Eenmanszaak

€ 225,=

2

v.o.f. / Maatschap / Eén vennootschap

€ 405,=

3

Tot en met twee vennootschappen

€ 495,=

4

Tot en met drie vennootschappen

€ 585,=

5

Meer dan drie vennootschappen

€ 585,= + € 75,= per venn.

6

Combinatie Tariefgroep 1 en NHG Inkomensverklaring

€ 375,=

Wanneer Raadhuys adviseert om geen financiële analyse op te stellen op grond van de aangeleverde stukken, dan geldt een gereduceerd tarief van 45% van genoemde tarieven.

NHG en startend ondernemers

NHG staat het toe dat ondernemers die 12 maanden actief zijn een inkomensverklaring kunnen aanleveren. Hiermee kunnen zij een hypotheek afsluiten, zonder de "gebruikelijke" 3 jaar te moeten wachten. De geldverstrekkers bepalen overigens altijd zelf of zij dit beleid volgen. Gelukkig doen steeds meer geldverstrekkers dit wel. 

NHG voorbeeld inkomensverklaring

Doorlooptijd

Raadhuys neemt alleen volledige dossiers in behandeling. Het kan zijn dat n.a.v. de ontvangen informatie er (aanvullende) vragen worden gesteld en moeten worden beantwoord.

In beginsel geeft Raadhuys binnen 5 werkdagen de inkomensverklaring af.