Looptijdrente

Looptijdrente

De term looptijdrente is relatief nieuw. Deze is ontstaan doordat kritische partijen onderscheid maakten tussen geldverstrekker waarbij de rente tijdens de looptijd wel of niet wordt aangepast. Het risico voor de geldverstrekker, uitgedrukt in de de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van de woning die wijzigt gedurende de looptijd doordat je aflost.

De ene geldverstrekker past, al dan niet automatisch, de rente aan wanneer het risico lager wordt. Per geldverstrekker is het beleid verschillend. En het moment waarop. Er zijn verschillende risicoklassen. Sommige geldverstrekkers hebben slechts 2 risicoklassen, andere geldverstrekkers hebben er meer dan 10. Door tussentijdse rente-aanpassingen ga je minder rente betalen. 

Zo kan een geldverstrekker die bij aanvang mogelijk niet de meest aantrekkelijke rente heeft uiteindelijk, gemeten over de gehele looptijd of de gekozen rentevaste periode, wel goedkoper blijken te zijn. 

Wij beoordelen welke geldverstrekker, rekening houdende met het gegeven advies, de laagste lasten heeft. Uiteindelijk is niet de aanvangsrente beslissend, maar de lasten over de looptijd. 

Het voelt wellicht wat vreemd om bewust te kiezen voor hogere aanvangslasten, terwijl lagere lasten mogelijk zijn. Maar het zou duidelijk moeten zijn dat alleen kijken naar de aanvangsrente bij een financieel product dat vaak 30 jaar loopt belangrijk is. Er kan een behoorlijk verschil zichtbaar worden in de totale verwachte lasten. 

Iedere relatie krijgt van ons een rapportage waarin we duidelijk maken wat de beste geldverstrekker is. Hiermee wordt de toegevoegde waarde van ons als onafhankelijk adviseur nogmaals verduidelijkt.