MUNT Hypotheken

MUNT Hypotheken

MUNT Hypotheken is eind september 2014 gestart en heeft inmiddels een top-8 positie gerealiseerd over 2016. Wij hebben ervoor gekozen om relatief snel voor deze partij te gaan bemiddelen. Omdat er vaak "koudwatervrees" bestaat over nieuwe partijen op de markt geven we hieronder uitleg over deze geldverstrekker. De overheid heeft een aantal jaren geleden, toen diverse buitenlandse partijen zich terugtrokken van de Nederlandse hypothekenmarkt, verzocht aan pensioenfondsen om te beoordelen of zij zouden willen toetreden tot de Nederlandse hypothekenmarkt. Dit om de concurrentie te vergroten. MUNT Hypotheken is een manier voor diverse pensioenfondsen om "gezamenlijk" geld te investeren. Dit voorkomt een versnippering van diverse pensioenfondsen op de Nederlandse hypotthekenmarkt. 

Wie is MUNT Hypotheken?

Er zijn 14 Nederlandse pensioenfondsen (op dit moment, juli 2017) die geld investeren via de investeringsmaatschappij DMFCO (Dutch Mortgage Funding Company). Ze zijn actief onder de handelsnaam MUNT Hypotheken en ze zijn gevestigd in Den Haag. Doelstelling is onder meer het aanbieden van transparante, eenvoudige producten tegen een scherpe prijs. Een top 3 klassering bij alle rentevaste periodes en risicoklassen wordt nagestreefd. Geen actierentes, maar een consistent prijsbeleid. Hieronder een overzicht van pensioenfondsen die hebben aangegeven dat ze investeren. Daarnaast zijn er nog drie andere, niet bij naam genoemde pensioenfondsen. 

Welke pensioenfondsen zorgen onder meer voor de middelen voor MUNT Hypotheken?

Pensioenfonds TNO (TNO)
Spoorwegpensioenfonds (SPF)
Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV)
Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT)
Pensioenfonds Hoogovens (SPH)
Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB)
Pensioenfonds van de Metalektro (PME)
Pensioenfonds Detailhandel
Stichting Pensioenfonds voor huisartsen
Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Koopvaardij

Offertekosten (tarieven per 01-01-2017)

MUNT Hypotheken heeft ervoor gekozen om de dossierbehandeling uit te besteden. Dit gebeurt door serviceproviders. In het verleden kregen serviceproviders hier een vergoeding voor van de geldverstrekkers. Sinds het provisieverbod mag dit niet meer. De kosten voor de werkzaamheden die de serviceprovider verricht bedragen voor ons € 325,=. Wij krijgen € 25,= korting wanneer wij het bemiddelingsdossier zodanig aanleveren dat het in maximaal 1x volledig wordt geaccepteerd.  Wij controleren alle dossierstukken zeer uitvoerig voordat wij deze aan de serviceprovider aanbieden. Omdat wij van mening zijn dat wij door onze klanten betaald worden om ons werk in één keer goed te doen, brengen wij onze klanten altijd slechts € 300,= aan offertekosten in rekening bij het volledige bemiddelingsproces voor een hypotheek van MUNT Hypotheken.

Overige kosten die wij doorbelasten inzake de offerte (-aanvraag)

Omschrijving Bedrag
Afwijzing vanwege BKR-registratie (aanvraag) €  75,= 
Afwijzing t/m kredietaanbod uitgebracht € 125,= 
Afwijzing t/m kredietaanbod getekend retour € 225,= 
Afwijzing t/m kredietaanbod finaal akkoord € 325,= 
Krediettechnische mutaties (hoofdelijke aansprakelijkheid / omzettingen) € 175,=

Passeerrente

Een van voordelen van MUNT Hypotheken is dat wanneer de rente op het moment van passeren lager is dan de rente die er in de offerte staat (op het moment van tekenen), dan krijg je die lagere rente aangeboden bij de notaris. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Bereidstellingskosten

Na 3 maanden zijn er bij een gestegen rente wel bereidstellingskosten. Deze kosten worden op dagbasis berekend en bedragen 0,25% van de hoofdsom per maand. Omdat het op de dag van passeren wordt vastgesteld of er (mogelijk) sprake is van bereidstellingskosten (-provisie) wil MUNT Hypotheken dat in de voorlopige nota van afrekening wordt vermeld wat deze kosten (maximaal) zouden kunnen zijn. Dit leidt vaak tot schrikreacties. Hieronder een voorbeeld van de instructie die de notaris van MUNT Hypotheken ontvangt. Hieruit blijkt dat de definitieve vaststelling en berekening later plaatsvindt. Helaas komt het door deze werkwijze voor dat het lijkt dat er (veel) meer geld moet worden overgemaakt aan de notaris dan verwacht. 

Bankgarantie

MUNT Hypotheken heeft een samenwerking met de Nationale Waarborg. De kosten voor een bankgarantie zijn slechts € 150,= voor garanties tot € 50.000,=.

Snelheid offerte

Het rente-aanbod wordt vrijwel altijd binnen 1 werkdag uitgebracht. 

Snelheid verwerking compleet dossier

Wanneer het dossier compleet is vindt de eerste beoordeling plaats binnen 1 werkdag en de tweede beoordeling wederom binnen 1 werkdag. Ook in drukke tijden wordt deze snelheid gerealiseerd. 

Filmpjes, gepubliceerd door MUNT Hypotheken

Klik hier voor diverse filmpjes op de site van MUNT Hypotheken

Interview over MUNT Hypotheken

Klik hier voor een radiointerview van Jeroen van Hessen - Managing Partner DMFCO

Doelstellingen MUNT Hypotheken

Klik hier voor de doelstelling van MUNT Hypotheken de komen

Voorbeeld gevolgen vervallen renteopslagen

Infographic

Stap voor stap van renteaanbod tot en met passeren bij de notaris

Declaratieformulieren bouwdepot MUNT Hypotheken / beheer

Als je een bouwdepot hebt bij MUNT Hypotheken, dan ontvang je ongeveer twee weken na het passeren bij de notaris je declaratieformulier (-en). Nadat de lening in beheer is genomen stuurt Stater je namens MUNT Hypotheken de formulieren toe. Vanaf dat moment kun je je declaraties insturen. Heb je vragen over je bouwdepot? Je kunt dan de Stater klantenservice bellen op 033-4509300 of een mail sturen naar info@stater.nl.

Zodra een hypotheekakte door Stater is ontvangen duurt het maximaal 4 werkdagen voordat Stater de lening in beheer heeft genomen. Hierbij is Stater afhankelijk van het moment dat de notaris de hypotheekakte verstuurt. Dit mag maximaal 10 dagen duren. Het kan dus voorkomen dat het ongeveer 2 weken in beslag neemt voordat een lening in beheer wordt genomen.

Rentebeleid MUNT

Algemeen

MUNT verkrijgt haar gelden dus van pensioenfondsen. Deze fondsen stellen zelf vast in welke risicoklassen ze rentes willen aanbieden. Het kan voorkomen dat er (tijdelijk) geen tarieven worden aangeboden in een bepaalde risico- (tariefs-) klasse. De doelstelling is uiteraard om altijd binnen elke risicoklasse aanbod te hebben. Voor nieuwe klanten kan het betekenen  dat MUNT geen aanbieding kan doen. 

Bestaande relaties

Wanneer je al een hypotheek hebt bij MUNT en gaat verhuizen, wil verhogen, de rente wil vastzetten of om een andere reden toch aanspraak wil maken op een tariefsklasse die niet nieuw wordt aangeboden, dan is dat wel mogelijk. MUNT waarborgt dat zij altijd nog de mogelijkheid heeft om voor deze bestaande relaties een concurrerende rente aan te kunnen bieden. MUNT kiest ervoor om de rentes marktconform te prijzen. MUNT streeft immers een lange termijn relatie. 

Extra aflossen

Aflossen kan verricht worden door het bedrag over te maken naar:

MUNT Hypotheken B.V.IBAN NL59ABNA0586824472 o.v.v. extra aflossing.

Vermeld hierbij altijd je offertenummer en het leningdeelnummer waarop je wilt aflossen. Zet de drie cijfers van het leningdeelnummer er dan bij! En zorg ervoor dat je betaalt vanaf de incassorekening. De aflossing is dan boetevrij. Wil je op meerdere leningdelen aflossen, doe dan per leningdeel een aparte overboeking. 

Aflossen kan op ieder gewenst moment. MUNT heeft 2 weken nodig om de aflossing te verwerken. Het moment dat de aflossing is ontvangen door MUNT bepaalt (op dagbasis) het moment van herberekening.  

Een eventueel teveel betaald rentebedrag wordt als extra aflossing geboekt op het betreffende leningdeel. Wanneer een incasso de aflossing doorkruist vindt er dus geen restitutie plaats, maar een extra aflossing op de hoofdsom. De incasso van de rente en de aflossing is altijd per maand achteraf. 

Na de aflossing wordt direct getoetst of vanaf dat moment een andere hoofdsom / marktwaardeverhouding van toepassing is. Derhalve zal er naar een verlaging van de hoofdsom ook een verlaging van de rente kunnen plaatsvinden omdat je in een lagere risicoklasse komt te vallen. Dit alles wordt per post bevestigd, nadat het administratief is afgewikkeld. 

Vervallen top-opslag

Niet alleen door aflossing, maar ook door waardestijging kun je recht hebben op indeling in een andere risico-klasse. Wij kunnen een taxatierapport opvragen en deze versturen aan de geldverstrekker. Als er voldoende waarde is vastgesteld ten opzichte van de lening kan er een opslag op de rente komen te vervallen. 

FlexFront

FlexFront is verantwoordelijk voor het opmaken van het renteaanbox en het verzamelen van de stukken in het dossier die nodig zijn voor het regelen van de hypotheek. Documenten die daarbij bijvoorbeeld nodig zijn: kopie legitimatiebewijs, loonopgave en een taxatierapport. Op deze manier kan MUNT Hypotheken snel aangeven of de hypotheek past of niet.

FlexFront is de business partner van MUNT Hypotheken die in samenwerking met de adviseur het rente-aanbod uitbrengt, het dossier compleet maakt, voorlopig akkoord geeft en het complete dossier ter finale beoordeling overdraagt aan Stater.

Stater

MUNT Hypotheken heeft het uitbrengen van rente-aanbiedingen en het beheer van uw hypotheken uitbesteed aan Stater in Amersfoort. Stater beheert meer dan één miljoen hypotheekleningen. Door hun omvang en expertise zorgen zij ervoor dat de processen beter, sneller en goedkoper verlopen en daar profiteer jij van in de vorm van gunstige tarieven. Stater is de grootste hypothecaire dienstverlener in Nederland en 100% dochter van ABN AMRO. Zij administreren ruim dertig procent van alle hypotheken in Nederland met hun unieke hypotheeksysteem.

Nieuwsitem (juni 2015) (bron, klik hier)

Bereidstellingskosten bij de notaris

De notaris krijgt van tevoren door wat de mogelijke bereidstellingskosten zijn. Dit bedrag wordt opgenomen in de concept nota van afrekening. Het werkelijke bedrag aan bereidstellingskosten wordt bepaald op de dag van passeren. Helaas werkt dit verwarrend. Een ander proces is niet mogelijk. De definitieve nota van afrekening kan dus afwijken van het concept. Wanneer de rente niet is gestegen, dan zijn er geen bereidstellingskosten aan de orde. Het concept wordt vaak een aantal dagen voor de passeerdatum verzonden. Omdat de rente zou kunnen stijgen staat in het concept vrijwel altijd een bedrag begroot aan bereikdstellingskosten. 

Contact

Wil je meer weten over MUNT Hypotheken, neem dan contact op voor het inplannen van een adviesgesprek. Uiteraard vergelijken we ook alle andere geldverstrekkers.