NHG-kostengrens 2018 is bekend

NHG-kostengrens 2018 is bekend

Persbericht
Kwintsheul, 21-09-2017
 

Nieuwe NHG-kostengrens 2018 is bekend

 
Bij het introduceren van de nieuwe normen en voorwaarden in 2017 is bepaald op welke wijze jaarlijks de kostengrens van NHG wordt vastgesteld na 2017. 
De kostengrens voor 2018 wordt bepaald door te kijken naar de gemiddelde huizenprijs over de periode juni 2017 t/m augustus 2017, volgens registratie bij het Kadaster. Af te ronden op hele bedragen van € 5.000,=
Inmiddels zijn de bepalende cijfers bekend en zodoende kan ook worden afgeleid wat de nieuwe kostengrens van 2018 wordt voor financieringen met NHG. 
      
 
De NHG-grens is de afgelopen jaren flink gefluctueerd. Tijdens de kredietcrisis is de NHG-grens verhoogd tot € 350.000,=. Op dat moment was niet de koopsom leidend, maar de maximale hypotheek. De maximale koopsom was, uitgaande van 8% bijkomende kosten, € 324.074,=. 
Sinds 01-01-2017 is de getaxeerde marktwaarde bepalend voor de NHG-kostengrens. 
 
Na stapsgewijs te zijn verlaagd van € 350.000,= naar € 245.000,= in de periode 2012-2015, zien we nu een duidelijke stijging van de NHG-kostengrens. Dit onder invloed van de prijsontwikkelingen op de woningmarkt. 
 
Door de aanpassing van de kostengrens wordt beoogd om vanaf 01-01-2018 een woning met een gemiddelde koopsom te kunnen financieren met Nationale Hypotheekgarantie.  
Opgemerkt dient te worden dat het hier gaat om het landelijke gemiddelde en dat regionaal en landelijk grote prijsverschillen zijn voor koopwoningen. 
 
Met de huidige prijsontwikkelingen is het zo dat in 2018 niet een woning met een gemiddelde, actuele waarde, kan worden gefinancierd met NHG. Immers de norm wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde prijs in de voorgaande zomer. 
 
Kopers die nu een woning zoeken rond een marktwaarde van € 265.000,= kunnen een flink financieel voordeel behalen door hun aankoop uit te stellen tot in 2018. Een hypotheek met NHG-rente is flink lager dan een hypotheek zonder NHG-rente. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er in 2018 minder kan worden geleend ten opzichte van de waarde van de woning. De maximale verstrekking daalt van 101% van de marktwaarde naar 100% van de marktwaarde (na eventuele verbouwing). Wanneer er sprake is van energiebesparende voorzieningen is het maximum, naar verwachting, 106%.
 
Tweeverdieners kunnen naar verwachting iets meer lenen op basis van hun inkomen.
 
De definitieve normen worden de komende maanden bekend gemaakt. Om onder de normen van 2017 te vallen moet de financieringsaanvraag, behoudens wijzigingen in het beleid vanuit de overheid, volledig zijn afgerond voor 01-01-2018. 
 
Naar verwachting zal dit leiden tot stressvolle momenten voor aanvragers die onder de normen van 2017 hebben aangekocht en onder die normen willen vallen.  
 
Dit artikel is geschreven door J.M. Hilgersom FFP
Financieel planner bij Hilgersom Financieel Advies & Planning te Kwintsheul. 
Specialist op het gebied van de financiering van de eigenwoning. 
 
 
 
Contactgegevens:
Hilgersom Financieel Advies & Planning
Plein 1957 – 27 a
2295 PK Kwintsheul
Contactpersoon: J.M. Hilgersom FFP
Telefoon: 0174-220013
 
 
Publicatie vrij toegestaan met bronvermelding.