Remigratie | hypotheekadvies

Remigratie | hypotheekadvies

Er zijn veel Nederlanders die voor hun werk, of vanwege hun persoonlijke leven naar het buitenland zijn verhuisd. Wanneer zij terug willen verhuizen naar Nederland dan is het verkrijgen van een koopwoning vaak een wens. Wij begeleiden veel van deze mensen bij het invullen van deze wens.

Omdat op het moment van aankoop er vaak geen sprake is van (een combinatie van) Nederlandse belastingplicht, inwonerschap van Nederland, inkomen in Euro’s, werk in Nederland zijn er veel aandachtspunten om rekening mee te houden.

Op deze pagina gaat de informatie over de aanvraag voor een financiering voor Nederlanders die terugkeren naar Nederland en in Nederland een woning willen kopen.

Emigranten naar Nederland kunnen we ook goed van dienst zijn. De informatie staat op deze pagina.

Het gebeurt ook vaak dat een Nederlander in het buitenland een relatie heeft gekregen met een niet-Nederlander. De hypotheekaanvraag is dan een combinatie van de regels die gelden voor Nederlanders en niet-Nederlanders tezamen.

Iedere aanvraag is uniek. De informatie hieronder is indicatief. Wij adviseren altijd om de persoonlijke situatie uit te werken en deze aan ons aan te bieden, zodat wij ons hierop kunnen inlezen en daarna contact kunnen opnemen en aangeven wat de mogelijkheden zijn.

Basisvoorwaarden remigratie

 • Er is sprake van de Nederlandse nationaliteit
 • Er is zekerheid omtrent een voortgezet of nieuw dienstverband in Nederland EN / OF
 • Er is sprake van toekomstige Nederlandse belastingplicht
 • De aan te kopen woning is het toekomstig hoofdverblijf

Wanneer niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan gelden afwijkende regels.

Inkomen in buitenlandse valuta

Wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor een financiering terwijl het inkomen wordt genoten in een andere valuta dan de Euro, dan gelden er andere regels. Hieronder staat welke regels dit zijn:

 • Het inkomen uit arbeid wordt verlaagd met 10%
 • Kostenvergoedingen tellen niet mee
 • Indien het een netto inkomen betreft kan het inkomen met 40% worden verhoogd

Geen hoofdverblijf

Indien niet aannemelijk kan worden gemaakt dat de aan te kopen woning vanaf het moment van aankoop als hoofdverblijf zal dienen gelden de volgende beperkingen

 • De maximale verstrekking is 85% van de marktwaarde
 • De woning mag niet worden verhuurd
 • De maximale looptijd van de financiering is 20 jaar

Benodigde documenten

Hieronder staat welke informatie er nodig is als bewijsstukken voor het aantonen van een remigratie. Als deze bewijsstukken niet kunnen worden aangeleverd, dan wordt de aanvraag gezien als het aankopen van een tweede woning door een Nederlander, die thans in het buitenland woont en werkt. Hiervoor gelden de regels zoals hierboven staan bij "geen hoofdverblijf".

 • Arbeidsovereenkomst met hudige werkgever
 • Werkgeversverklaring
 • Salarisstrook
 • Verklaring van werkgever omtrent herplaatsing naar Nederland (met behoud inkomen)

Nieuwe werkgever

Het kan ook zijn dat er sprake is van remigratie vanwege het aanvaarden van een nieuwe functie bij een nieuwe (of voormalige) werkgever. De onderstaande documenten zijn dan nodig

 • Nieuwe arbeidsovereenkomst, zonder proeftijd, voor onbepaalde tijd
 • Documentatie waaruit blijkt wat het inkomen zal zijn

Voorbeelden van werkgevers bij wie dit speelt

 • Shell
 • Unilever
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ahold

Veelvoorkomende landen van waaruit remigratie plaatsvindt

 • Verenigde Staten
 • Verenigide Arabische Emiraten
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zwitserland
 • Qatar
 • Duitsland
 • België
 • Frankijk
 • Spanje

Leeftijd, pensionado's en hypotheek bij remigratie

Bij de gegeven uitleg is de nadruk gelegd op werkende mensen. Er zijn ook pensionado's die remigreren. Voor hen zijn er gelukkig ook goede mogelijkheden. Neem altijd contact met ons op. 

Samenvattend

De situatie bij remigratie is sterk verschillend. Een hypotheekaanvraag is maatwerk. Wij zijn hierin gespecialiseerd. Remigranten vanuit alle werelddelen hebben wij begeleid naar het verkrijgen van een passende hypotheek bij hun nieuwe Nederlandse woning. Wij gaan graag aan de slag voor je. Hierbij is het belangrijk dat we zoveel mogelijk informatie verkrijgen voordat we aan de slag gaan. Daarom nodigen we je uit om via ons contactformulier of op ons mailadres duidelijk uit te leggen wat de adviesvraag is. Daarna plannen we een gesprek is, telefonisch of via Skype, om de situatie te bespreken. Waarna we een duidelijk beeld scheppen van hoe het vervolgtraject zal plaatsvinden.