Wat kan ik maximaal lenen?

Wat kan ik maximaal lenen?

De maximale hoogte van de af te sluiten hypotheek hangt af van heel veel factoren. Zomaar even antwoord geven op deze vraag is niet mogelijk. Er kunnen diverse omstandigheden zijn die bepalen dat er meer of minder geleend kan worden. Belangrijker is de vraag: Wat wil je lenen en welke maandlasten kun je verantwoord dragen om nog leuk te kunnen leven. 
Ook de vraag wat een financiering "ongeveer" kost is lastig te beantwoorden als de wensen, eisen en doelstellingen niet volledig bekend zijn. Dit geldt zeker bij doorstromers. 

Wij leveren maatwerk en kiezen er bewust voor om je uit te nodigen voor een gratis kennismakingsgesprek en om geen rekentool te plaatsen. De kans dat er fouten worden gemaakt waardoor je een vertekend beeld krijgt is te groot. 

Een groot deel van de factoren die van invloed zijn op wat je kunt lenen staan hieronder opgesomd. Er is een indeling gemaakt op basis van werk en inkomen, onderpand, persoonlijke situatie en financiële verplichtingen. Omdat de factoren niet afzonderlijk, maar altijd in samenhang worden beoordeeld is het niet mogelijk om per factor aan te geven wat de uitkomst is. Door onze ervaring en deskundigheid kunnen wij iedere aanvraag beoordelen en zodanig voorbereiden dat er voor de geldverstrekker een aantrekkelijk dossier komt te liggen. We onderkennen de problemen, maar benadrukken vooral de pluspunten van een aanvraag. Hierdoor realiseren we een zeer hoge acceptatiegraad van onze aanvragen. 

Neem contact met ons op zodat we alles kunnen doornemen. Wij houden altijd rekening met de maximale lasten die er gedragen kunnen worden. Hiermee waarborgen wij dat er sprake is van verantwoorde kredietverlening, zodat je nog steeds de leuke dingen kan blijven doen die je belangrijk vindt, nu en in de toekomst. Ook als je denkt dat iets niet mogelijk is, omdat je dat hebt gehoord, gelezen of verwacht: neem dan toch contact op, dan kunnen wij je zekerheid bieden. Dat betekent niet dat je altijd een financiering kunt krijgen, maar we denken altijd met je mee, om ervoor te zorgen dat er een (toekomstige) financiering mogelijk wordt. 

Factoren ten aanzien van werk en inkomen, loondienst

 • Soort dienstverband /arbeidsovereenkomst: vast of tijdelijk
 • Proeftijd wel of niet verlopen
 • Vast / variabel inkomen
 • Branche waarin je werkzaam bent (bijvoorbeeld zorgsector)
 • Bijzonder dienstverband (promovendi, onderzoeker, arts in opleiding)
 • Uitzendbureau met perspectiefverklaring
 • Arbeidsmarktperspectief
 • Toekomstig zeker (hoger) inkomen
 • Toekomstig lager inkomen (bijv. bij pensionering)
 • Toekomstige arbeidsovereenkomst
 • Ouderschapsverlof
 • Hoogte (toets-) inkomen
 • Gemiddeld historisch (variabel) inkomen
 • Werkgever uit Nederland of niet
 • Inkomen in Euro's of vreemde valuta
 • Acceptatiebeleid geldverstrekker t.a.v. inkomensbron
 • Arbeidsverleden en -inkomen volgens UWV-bericht

Factoren ten aanzien van werk en inkomen, ondernemer

 • Startend zelfstandig ondernemer (1 -2 jaar)
 • Startend zelfstandig ondernemer (2-3 jaar)
 • Zelfstandig ondernemer, ondernemingsvorm
 • Financiële situatie van een onderneming
 • Verloop omzet, kosten, winstgevendheid onderneming
 • Loondienstinkomen voorafgaande aan start onderneming
 • Wel of geen zelfde activiteit als ondernemer (na loondienst)
 • Beleid ten aanzien van inkomen tijdens coronatijdperk
 • Mogelijkheden wijze van weging van het jaarinkomen in het gemiddelde inkomen 

Factoren ten aanzien van uitkeringssituatie (sociaal / pensioen)

 • Soort uitkering
 • Bestendigheid van de uitkering
 • Resterende looptijd van de uitkering

Factoren ten aanzien van leeftijd

 • Huidig verwacht pensioeninkomen (pensioenfonds / -verzekeraar)
 • Individuele aanvulling pensioeninkomen (wel / niet zeker) 
 • Actueel pensioeninkomen (thans ontvangen)
 • Aantal jaren reeds genoten renteaftrek
 • De mogelijkheid om gebruik te maken van de seniorenpropositie

Factoren ten aanzien van wetgeving

 • Maximum ten opzichte van het inkomen (LTI-norm)
 • Maximum ten opzichte van het onderpand (LTV-norm)
 • Explain: Afwijken, vanwege aflossingsvorm
 • Explain: Afwijken, vanwege leeftijd en huidige lasten
 • Explain: Afwijken, vanwege verbetering individuele positie
 • Explain: Afwijken, vanwege leeftijd (senioren)
 • Explain: Afwijken, vanwege historische huur
 • Gemaakte keuzes met betrekking tot het verdelen van het eigenwoningverleden

Factoren ten aanzien van onderpand en rente

 • Getaxeerde marktwaarde
 • Hoogte lening t.o.v. marktwaarde van de woning
 • Erfpacht / canon (hoogte / resterende duur / wel of niet afgekocht)
 • Energiebesparende voorzieningen die getroffen worden
 • Huidig Energielabel 
 • Toekomstig energielabel
 • Marktwaarde onderpand (evt. na verbouwing)
 • Waardestijging van geplande verbouwing
 • Rentepercentage (o.b.v. verstrekking LTV)
 • Gekozen rentevaste periode
 • (Resterende) looptijd hypotheek
 • (Restererende) rentevaste periode
 • Rente wel / niet aftrekbaar (en resterende duur)
 • Rentemix / optimalisatie leningdelen 
 • Jaar van bindend aanbod geldverstrekker
 • Verwachte overwaarde
 • Verwachte restschuld
 • Bijzondere koopregeling
 • Aflosvorm (-en)
 • Overgangsrecht (resterende renteaftrek doorstromers)
 • Bouwkundige staat en direct noodzakelijk achterstallig onderhoud
 • Hoogte koopsom (wel / geen overdrachtsbelasting) 
 • Wanneer de overdracht plaatsvindt (geldigheidsduur offerte)
 • Wel of geen bereidstellingskosten (verlenging geldigheidsduur offerte) 
 • Beleid ten aanzien van overbruggingskrediet (welk percentage van de overwaarde mag worden voorgefinancierd) 

VVE wel / niet actief? Actief betekent:

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Minimaal jaarlijks vergaderen en notulen opgemaakt
 • Financiële verantwoording, jaarlijkse rapportage van inkomsten en uitgaven
 • Aanwezigheid Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP)
 • Periodieke inleg voldoende voor het invulling geven aan het MJOP
 • Aanwezigheid collectieve opstalverzekering
 • Bij afwezigheid van een MJOP een jaarlijkse dotatie aan het onderhoudsfonds van minimaal 0,5% van de herbouwwaarde

Factoren ten aanzien van persoonlijke situatie

 • Nationaliteit (EU, buiten EU)
 • Hoe lang in Nederland woonachtig en werkzaam
 • Leeftijd (pensioen)
 • Eigen vermogen
 • Inbreng verpand vermogen
 • Starterslening mogelijk?
 • Overgangsrecht van toepassing?
 • Aankoop of oversluiting?
 • Bijzonder beheer (bijv. echtscheiding)?
 • Hulp van ouders mogelijk?
 • Explainmogelijkheden senioren 
 • Wel / geen gebruik gemaakt van vrijstelling onderdrachtsbelasting
 • Binnenlandse of buitenlandse belastingplicht
 • Aanwezigheid van de 30%-regeling (fiscaal) 

Factoren ten aanzien van financiële verplichtingen en kredietwaardigheid

 • Leningen / roodstandfaciliteiten / creditcards / kredieten / leaseovereenkomsten
 • Partneralimentatie, ontvangen / betalen
 • BKR-registratie: coderingen (A1, A2; met / zonder herstelcodering)
 • DUO-schuld: oorspronkelijk saldo en huidig saldo; extra aflossingen

Factoren ten aanzien van de geldverstrekker

 • Voorwaarden
 • Kortingen
 • Acceptatiebeleid: doelgroep en uitsluitingen
 • Verhuisregelingen
 • Aflosvorm (werkelijke lastentoets)
 • Benodigde geldigheidsduur renteaanbod
 • Beleid financiering overwaarde