Welke geldverstrekker is de beste voor mij?

Geldverstrekkers

Wij geven hieronder aan welke geldverstrekkers wij vergelijken en waarop. Dus wat onze toegevoegde waarde is als onafhankelijke en ongebonden intermediair. Daarnaast geven we aan waarin wij onze dienstverlening anders indelen dat andere partijen op de markt zoals banken en hypotheekadviesketens.

Vergelijking van geldverstrekkers

Wij kunnen en zullen alle geldverstrekkers vergelijken op actuele rentes en overige voorwaarden. Dat wil niet zeggen dat wij de hypotheek kunnen verzorgen van alle partijen. Dat vinden wij ook niet nodig. En daarnaast is dat ook niet mogelijk. Ondanks onze onafhankelijkheid en bewezen deskundigheid en professionaliteit kiezen diverse geldverstrekkers ervoor om niet met alle intermediairs samen te werken. En precies daarin schuilt het gevaar. Het feit dat je slechts bij een select aantal bemiddelaars terecht kan om bij een bepaalde geldverstrekker te kunnen komen.

Standaard uitgangspunten bij onze vergelijking

Wij gaan er vanuit dat iedere klant flexibiliteit belangrijk vindt. Onder flexibiliteit verstaan wij onder meer het in de toekomst kunnen kiezen voor een ander intermediair en het hebben van flexibele voorwaarden, zoals een verhuisregeling en meeneemregeling.

Daarnaast gaan wij ervan uit dat betrouwbaarheid belangrijk is. Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van een geldverstrekker te kunnen beoordelen moet er worden gekeken naar wat er in het verleden is gebeurd. En of er een bewezen kwaliteit is. Dit onder meer ten aanzien van beheerszaken, rentebeleid en het aangeboden product- en renteassortiment.

Verbonden zijn aan een geldverstrekker

Diverse geldverstrekkers sluiten exclusiviteitsafspraken met bepaalde aanbieders. Als consument loop je hier groot gevaar. De kans bestaat dat een bepaald product in de toekomst wordt gestopt. Dit is in het verleden veelvuldig gebeurd. Wanneer een product niet actief meer wordt aangeboden, dan zal er geen aanleiding zijn om een concurrerende rente aan te bieden. De kans is groot dat er dan kosten gemaakt moeten worden om een hypotheek te krijgen met een scherpe rente.