Wijzigingen in 2019 met betrekking tot hypotheken

Wijzigingen in 2019 met betrekking tot hypotheken

Op deze pagina vind je een overzicht met wijzigingen met betrekking tot hypotheken en renteaftrek. Ieder jaar wijzigt er weer veel. Niet alles is van toepassing in ieder situatie. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat de wijzigingen van invloed kunnen zijn op wat je kunt lenen en wat de maandlasten zijn. Neem contact met ons op om een berekening te laten maken of te actualiseren. Hieronder staat alles over de nieuwe hypotheekregels 2019 beknopt beschreven. 

Wijzigingen met betrekking tot normen

Maatwerk

Niet geheel nieuw, maar het is mogelijk om meer dossier op basis van maatwerk beoordeeld te krijgen. Dit geldt voor senioren, startend ondernemers, mensen die hun financiële positie kunnen verbeteren met een nieuwe financiering, maar ook andere argumenten kunnen aanleiding zijn om meer mogelijk te maken ten opzichte van de standaardnormen. 

NHG-grens

De maximale waarde die een woning mag hebben bedraagt in 2019: 290.000,=. Dit is tevens de maximale financiering. Is er sprake van een lening voor energiebesparende voorzieningen, dan kan dit bedrag met 6% worden verhoogd tot 307.400. 

NHG-borgtochtprovisie

De borgtochtprovisie (eenmalige kosten) dalen in 2019 van 1% naar 0,9% van de hoofdsom. 

Nul-op-de-meter-woning

Wanneer er sprake is van een nul-op-de-meter-woning dan kan nu ook bij herfinanciering een bedrag van 25.000 buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de maximaal toegestane financieringslast. Dit houdt in dat het daarom mogelijk is een hogere financiering af te sluiten. Achterliggende gedachte is dat door de besparing aan energiekosten je meer ruimte hebt voor woonlasten.

Inkomensnormen

Er wordt uitgegaan van 2,9% loonstijging. Met dit uitgangspunt wijzigt er niet veel met betrekking tot de maximale hypotheek. Echter, wanneer de stijging niet of nog niet is gerealiseerd kan het zo zijn dat door de verandering in de normering je minder kunt lenen. Wil je weten of jij dit jaar meer of minder kunt lenen, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen met betrekking tot belastingen

Controle op voorlopige aanslag

Vanwege de vele wijzigingen is het altijd verstandig om te controleren of je voorlopige aanslag nog klopt. Hier lees er meer over.

Wet Hillen

Deze wet zorgde ervoor dat mensen met geen of een geringe hypotheek geen bijtelling kregen op hun inkomen. Deze wet is afgeschaft. Hierdoor is het zo dat mensen die weinig rente betalen ten opzichte van het eigenwoningforfait (gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning) te maken krijgen met een belastbaar inkomen. Er is sprake van een opbouw over een periode van 30 jaar. Ieder jaar is er 3,33% dat erbij komt. 

Eigenwoningforfait

Het percentage eigenwoningforfait (gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning) wordt langzaam afgebouwd.

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

In het Belastingplan dat is aangenomen wordt versneld de hypotheekrenteaftrek in de hoogste schijf afgebouwd. Dit houdt in dat het fiscale voordeel sneller afneemt. Hier kun je er meer over lezen. Dit gaat in 2020 in, maar is nu reeds vastgesteld als wetsaanpassing. 

Belastingschijven

Er wordt toegewerkt naar een 2-schijvensysteem. Het doel is het vereenvoudigen van het stelsel en het minder belangrijk laten worden van hoe er (gezamenlijk) inkomen wordt verdiend. 

Mogelijkheid om het belastingverleden te vermengen 

In sommige situaties geldt dat het mogelijk is om bij de aangifte Inkomstenbelasting 2018 (definitieve aangifte) belangrijke keuzes te maken met betrekking tot het aspecten van de hypotheek. Denk hierbij aan het verdelen van de genoten hypotheekrenteaftrek en de overwaarde (het vervreemdingssaldo). De gemaakte keuze kan NIET meer ongedaan worden gemaakt. Neem daarom altijd contact met ons op om er zeker van te zijn dat de juiste keuze wordt gemaakt. 

Wijzigingen met betrekking tot processen

Energiebespaarbudget

Soms is het nog niet duidelijk wat je wilt gaan doen met betrekking tot verduurzaming van de woning. Het is dan, bij sommige geldverstrekkers, mogelijk om een energiebespaarbudget mee te nemen. Waarbij je dan na de aankoop alsnog bepaalt wat je met het budget wil gaan doen. Hier is niet op voorhand een specificatie voor benodigd. 

Inkomensbepaling loondienst

Het is sinds dit jaar mogelijk om vrijwel bij iedere geldverstrekker met de Inkomensbepaling Loondienst te werken. Hier lees je er meer over. 

Inkomensbepaling ondernemer

Het is voor alle ondernemers mogelijk en zelfs verplicht om bij de financiering van een woning met NHG een Inkomensverklaring ondernemers op te vragen. Hier lees je er meer over.  Veel geldverstrekkers verplichten dit ook voor niet-NHG-aanvragen. 

Afbeeldingen (bron: website Belastingdienst, 30-12-2018)

Twweeschijvenstelsel