ABN AMRO Overwaardehypotheek

ABN AMRO Overwaardehypotheek

Op deze pagina kun je veel informatie vinden over de ABN AMRO Overwaardehypotheek. Vraag ons altijd om persoonlijke informatie en advies. Vaak is er meer mogelijk dan dat je denkt. 

Introductie

De ABN AMRO Overwaardehypotheek heeft als doel om mensen met overwaarde een aanvulling te bieden op het aanwezige inkomen. Zeker voor mensen met een relatief laag inkomen en een hoge overwaarde kan dit een geschikt product zijn om het inkomen aan te vullen. 

Filmpje met uitleg

Opname

Het is op dit moment mogelijk om een bedrag ineens op te nemen of om te kiezen voor een vast maandelijks bedrag. In de toekomst is een combinatie van beiden mogelijk.

Doelgroep

 • Mensen die een relatie laag inkomen hebben maar wel overwaarde. Waarbij de lasten niet van een hogere hypotheek niet vanuit het inkomen gedragen kunnen worden.
 • Bij aanvraag moet (-en) de aanvrager (-s) de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Opnamedoelen, eenmalig

 • Verbouwing
 • Schenking van geld aan kind
 • Woningaanpassingen om langer in de woning te kunnen blijven wonen
 • Verduurzaming woning
 • Aanschaf van bijvoorbeeld een auto

Rente

 • De rente staat (bij aanvang) voor 10, 15 of 20 jaar vast
 • Bij periodieke opnames is de rentevast periode minimaal gelijk aan de gewenste periode van opnames
 • De rente wordt niet geïncasseerd van de privérekening, maar maandelijks bijgeschreven op de schuld
 • Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag
 • De rente is hoger dan de reguliere rente die bijvoorbeeld geldt bij de aankoop van een woning
 • De rente is niet aftrekbaar
 • Korting indien er sprake is van een betaalrekening bij ABN AMRO
 • Korting indien er sprake is van een energiezuinige woning

Rentes per 07-08-2019 (ter indicatie) 

Looptijd

 • De looptijd van de financiering is tot het moment van verkoop van de woning of totdat de langstlevende is overleden

Maximale opname

De berekening van de maximale opname kunnen wij maken. Wil je weten wat je maximaal kunt lenen, laat het ons dan weten, neem contact op. 

De hoogte van de maximale opname hangt af van:

 • De leeftijd bij aanvang
 • De looptijd van de gewenste periodieke opname
 • De waarde van de woning
 • De gekozen rentevaste periode
 • De rentestand
 • De bestaande hypotheek op de woning

Het hebben van een (hypothecaire) financiering op de woning, elders of bij ABN AMRO, is geen bezwaar voor de ABN AMRO Overwaardehypotheek. 

Het maximale bedrag aan eenmalige opname of de som van de periodieke opnames bedraagt € 250.000,=

Voordelen

 • De woning blijft eigendom
 • Beschikken over bedrag ineens of per maand
 • Waardestijging van de woning kan de opname (s) goedmaken
 • Geen hogere lasten

Nadelen

 • De maandelijkse opnames zijn beperkt tot een maximale termijn van 240 maanden
 • De erfenis voor de nabestaanden wordt lager, omdat (een deel van) de overwaarde zelf wordt opgenomen
 • Bij overlijden en verhuizen zijn er bepaalde aandachtspunten. Vraag ons om advies.

Advies en werkwijze

 • Het is altijd verplicht om advies in te winnen om deze hypotheekvorm af te kunnen sluiten.
 • Wanneer duidelijk is wat de wens is met betrekking tot de gewenste opname (s) maken we een rapportage.
 • Hierin wordt duidelijk wat het verloop is van de schuld en de overwaarde.
 • Het scenario-overzicht dat wij aanbieden moet worden ondertekend door de aanvragers. 
 • Nadat alles duidelijk is vragen we de offerte aan bij ABN AMRO.
 • De woning moet worden getaxeerd (Calasa-rapport en WOZ-waarde zijn niet toegestaan) 
 • ABN AMRO beoordeelt de informatie en na akkoord krijgt de gekozen notaris bericht dat de hypotheekakte kan worden gepasseerd.

Rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld_AA_Overwaardehypotheek

Hoe wordt de ABN AMRO Overwaardehypotheek beoordeeld? 

Vereniging Eigen Huis

Consumentenbond