Afwijken van de regels

Afwijken van de regels

De regels waaraan kredietverstrekkers zich moeten houden liggen wettelijk vast. Dit zijn de standaardregels. In de wet is een mogelijkheid geboden om af te mogen wijken van de standaardregels. Omdat hier in het verleden misbruik van is gemaakt en er meer uitzonderingen waren dan acceptatie van dossiers op grond van de standaardregels heeft de toezichthouder AFM aangegeven dat er streng wordt gecontroleerd op zogenoemde maatwerkdossiers. 

Maatwerkdossiers

Van een maatwerkdossier is sprake wanneer er een situatie is die niet standaard is beschreven in de regels. Hieronder een aantal voorbeeld waarbij er sprake kan zijn van het mogen aanvragen van maatwerkbeoordeling. Dit is altijd een bespreekzaak die wij moeten indienen bij de geldverstrekker.

  • Startend zelfstandig ondernemer
  • Garantstelling van ouders
  • Arts in opleiding 
  • Geen intentieverklaring mogelijk
  • Oversluiting met overgangsrecht waarbij de lasten hoger dan de norm bij volledige annuïtaire aflossing

Startend zelfstandig ondernemer

In beginsel moet een zelfstandig ondernemer drie (volledige kalender-) jaren zijn bedrijf runnen. Op basis van het gemiddelde resultaat, waarbij het laatste jaar als maximum geldt als dit lager is dan het berekende gemiddelde, kan er worden berekend wat het toetsinkomen is. Wanneer er sprake is van een kortere duur, in ieder geval 2 boekjaren aan cijfers moeten overlegd worden, dan kan er overlegd worden met sommige geldverstrekkers. Het is dan van belang dat er zeer uitgebreid wordt gemotiveerd en aangetoond, in woorden en in cijfers, dat er kan worden gesproken over een consistent, toenemend of stabiel bestendig inkomen. 

Garantstelling van ouders

Wanneer er sprake is van garantstelling zal er altijd moeten worden overlegd. Sommige geldverstrekkers vragen om garantstelling om meer zekerheid te krijgen op het nakomen van de financiële verplichtingen in de toekomst. 

Arts in opleiding

Artsen in opleiding ontvangen een prima inkomen. Afwijkend van diverse andere situaties kan er onder omstandigheden zelfs zonder intentieverklaring met het huidige inkomen worden gerekend. De resterende duur van de arbeidsovereenkomst speelt hierbij een rol. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van artsen in opleiding. Neem contact met ons op om meer hierover te vernemen. Er zijn geldverstrekkers die speciaal beleid hebben voor AIO's en ANIO's. Met zeer gunstige voorwaarden en rentes. Wij kunnen deze aanbieden. Dit zijn niet meer alleen de grootbanken, maar steeds meer partijen openen hun deuren voor deze groep mensen. 

Geen intentieverklaring mogelijk

Er zijn diverse beroepen waarbij het hoogst ongebruikelijk is om een intentieverklaring te kunnen krijgen. Dit is vooral bij promovendi het geval of functies waarbij er sprake is van een vooraf vastgestelde ambtstermijn. Het is dan toch vaak mogelijk om een financiering te krijgen. Neem contact met ons op hierover. 

Oversluiting met overgangsrecht waarbij de lasten hoger dan de norm bij volledige annuïtaire aflossing

Woningbezitters die op 31-12-2012 een eigenwoningschuld (hypotheek) hadden hebben de mogelijkheid om ervoor te kiezen een deel van de hypotheek niet af te lossen. Omdat de standaardnormen uitgaan van een volledige aflossing is er een marge in wat de werkelijke lasten zijn ten opzichte van de lasten op basis van de standaardtoetsing. Onder omstandigheden wordt het toegestaan een hoger bedrag te lenen dan de standaardnorm. Neem contact met ons op hierover.