Bijzondere Koopvormen

Bijzondere koopvormen

Gemeenten en woningcorporaties zijn steeds vaker verkoper van woningen. Zij hebben hun eigen redenen om een woning niet meer zelf aan te houden en dus te verkopen. Vaak worden er bijzondere eisen gesteld aan de koper. Wij zijn op de hoogte van alle bijzonderheden. Vraag ons om advies wanneer je een woning of een stuk grond wil kopen van een gemeente of woningcorporatie.

Kopen van een gemeente

Diverse gemeenten hebben grond en panden in hun bezit. Wanneer de gemeente de verkoper is, dan is er over het algemeen sprake van een bijzondere verplichting bij de koper. Zo valt te denken aan strikte (ver-) bouwvoorschriften en / of een zelfbewoningsplicht voor een aantal jaren.

Wij zijn volledig op de hoogte van de voorwaarden die gemeenten vaak opnemen in de koopovereenkomst en de invloed daarop op de financieringsmogelijkheden. Niet iedere geldverstrekker accepteert de voorwaarden in de koopovereenkomst. Gemeentelijke kluswoningen en projecten onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) verdienen altijd een specialistische kennis. Vraag ons om deskundig hypotheekadvies.

Kopen van een woningcorporatie

Diverse woningcorporaties, waaronder Vestia, Staedion en Haag Wonen bieden woningen aan waarvan de verhuurder de woning heeft verlaten. Veelal zijn de prijzen lager dan gemiddeld, maar hierbij moet in overweging worden genomen dat inwendig de staat van de woning ook (fors) lager dan gemiddeld is.

Wanneer je een woning wil kopen van een woningcorporatie, vraag ons dan om advies zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Kopen op een veiling

tekst volgt

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)