De huisvestingsvergunning

De huisvestingsvergunning

Diverse gemeenten hebben in hun Gemeentelijke Huisvestingsverordening opgenomen dat wanneer iemand een woning koopt onder een bepaald bedrag dat er een huisvestingsvergunning moet worden aangevraagd. De doelstelling hiervan is dat er wordt voldaan aan het beleid van de betreffende Gemeente met betrekking tot de verdeling van de woningvoorraad. Hierbij staat centraal dat goedkope (koop-) woningen bewoond zullen worden door mensen van wie het inkomen niet heel hoog is. Hierdoor blijven goedkopere woningen ook voor mensen met een lager inkomen bereikbaar.

Aanvragen huisvestingvergunning

Wanneer een gemeente een huisvestingsvergunning verplicht stelt bij de aankoop van woningen onder een zeker bedrag, dan moet dit tijdig gebeuren. Sommige geldverstrekkers vereisen een kopie van deze vergunning alvorens een dossier finaal goed te keuren. Ook kan een geldverstrekker in de instructies aan de notaris melden dat hij een dossier niet mag passeren voordat hij een woonvergunning in het dossier heeft.

Hoe de aanvraag te doen verschilt per gemeente. Over het algemeen moet informatie en bewijsmateriaal worden verstrekt over de koopsom, de toekomstige woon- en gezinssituatie, inkomen, vermogen, schulden, belastinggegevens, gegevens over de huidige woon- en gezinssituatie en uiteraard identificatiegegevens. Soms kan de aanvraag digitaal verlopen, soms moet hier persoonlijk voor naar het Gemeente- of Stadhuis of stadsdeelkantoor worden gegaan.

Kosten huisvestingsvergunning

De kosten verschillen per gemeente. De hoogte van de leges voor de vergunning zijn te vinden op website van gemeente waarbinnen de woning wordt gekocht.

Filmpje over de huisvestingsverordening