De maximale hypotheek bij een relatiebreuk

De maximale hypotheek bij een relatiebreuk

De wetgever wil gedwongen woningverkoop ten gevolge van een relatiebreuk zo veel mogelijk voorkomen. Veel hypotheken worden verstrekt op basis van twee inkomens. Wanneer een relatie eindigt dan kan vaak de hypotheek toch op basis van één inkomen worden voortgezet.

Acceptatienormen en beheernormen

Jaarlijks wordt door de overheid vastgesteld wat de wettelijke normen zijn waaraan geldverstrekkers zich moeten houden bij de verstrekking van hypotheken. Hierbij zijn er verschillende normen (tabellen). Er zijn acceptatienormen voor nieuwe hypotheken en beheernormen. Deze normering is een stuk ruimer.

Acceptatienormen

Bij het verstrekken van een nieuwe hypotheek, bij een aankoop, worden relatief veilige normen gehanteerd. Er wordt rekening bijvoorbeeld gehouden met de mogelijkheid om te kunnen sparen. Vanwege deze normen blijkt dat er vrijwel altijd een flink bedrag vrij besteedbaar overblijft na het betalen van alle gebruikelijke vaste en variabele lasten.

Beheernormen

Wanneer er sprake is van een relatiebreuk dan is de maximale hypotheek hoger. De vrij besteedbare ruimte mag dan worden gebruikt voor hypotheeklasten. Achterliggende gedachte is dat de situatie dat een woning moet worden verkocht heel vaak voorkomt. Daarnaast zal vrijwel iedereen liever iets minder vrije ruimte hebben dan de woning moeten verkopen. De toegestane financieringslast is hoger.

Gevolgen verschillende normen

Door het toepassen van de ruimere normen kan iemand een hoge bedrag aan hypotheek behouden. Hierdoor komt gedwongen verkoop aanzienlijk minder voor. De beheernorm is alleen van toepassing op de achterblijvende partner. De vertrekkende partner valt onder de reguliere acceptatienorm.

Verschillen in de normen

  • Het percentage dat aan woonlasten mag worden besteed is een stuk hoger. Dit is de woonquote.
  • Er wordt op een soepelere manier omgegaan met de vaststelling van de toetsrente.
  • Wanneer er een aflossingsvrij deel (mogelijk) is, mag worden getoetst met de werkelijke lasten
  • Er wordt soepeler omgegaan met de vaststelling van het toetsinkomen
  • Er wordt op een latere leeftijd pas rekening gehouden met het toekomstige pensioeninkomen
  • Er wordt uitgegaan van de werkelijke lasten uit een financiële verplichting
  • Er wordt getoetst op de laagst mogelijke last op basis van fiscale mogelijkheden
  • Er wordt soepeler omgegaan met een negatieve BKR-codering (herstelde A2-codering)

De meest gemaakte fout

Wanneer mensen uit elkaar gaan, dan worden er online berekeningen gemaakt om zelf te beoordelen of de woning gehouden kan worden. Deze berekeningen gaan uit van acceptatienormen. Hierdoor is het nagenoeg altijd zo dat de uitkomst niet juist is.

Wanneer je uit elkaar gaat en de wens is dat de woning bij één van de partners kan achterblijven, dan is het altijd nodig om een specialist in te schakelen. Alleen dan ben je er zeker van dat de juiste conclusies worden getrokken.

Te vaak zien we dat een woning wordt verkocht terwijl dat niet nodig was. Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, is woningbehoud vaak gewenst.

We brengen in beeld wat er mogelijk is en wat de nieuwe lasten worden voor de achterblijvende partner.

Neem altijd contact met ons op als er sprake is van een (aanstaande) relatiebreuk. Wij gaan discreet om met ieder verzoek om een (proef-) berekening te maken om de mogelijkheden goed in beeld te krijgen.