De ontruimingsverklaring

De ontruimingsverklaring

Dit is een verklaring die een inwonende partner moet ondertekenen wanneer je gaat samenwonen. Niet bij iedere geldverstrekkers is dat overigens verplicht. Wel moet je het altijd melden wanneer je gaan samenwonen of trouwen. Ook bij (tijdelijke) verhuur kan een geldverstrekker deze verklaring eisen.

Wat is een ontruimingsverklaring?

Dit is een door de niet-eigenaar en inwonende partij ondertekende verklaring dat wanneer de eigenaar / schuldenaar niet voldoet aan diens verplichtingen en dit leidt tot een gedwongen verkoop er ingestemd wordt met vrijwillige verlating van het betreffende onderpand. 

Waarom is er deze verklaring nodig?

Het recht op het mogen (blijven) bewonen is heel sterk. Dit kan ertoe leiden dat de zekerheden van een geldverstrekker minder waard zijn. Een woning met een inwoner verkopen levert veel minder op dan een woning vrij van huur en gebruik. Hierdoor neemt de kans op een restschuld bij verkoop fors toe.