Doorstromers kunnen veel minder lenen

Doorstromers kunnen veel minder lenen

Sinds 2013 moeten nieuwkomers op de woningmarkt hun hypotheek volledig aflossen. Het aflossingsschema dat ingegaan is moet bij de aankoop van een nieuwe woning worden voortgezet. Gebeurt dit niet of niet op de juiste manier, dan heeft tot gevolg dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is.

Invloed looptijd op de maximale hypotheek

Standaard wordt uitgegaan van een looptijd van 30 jaar. Dit vanwege het feit dat er recht is op 30 jaar renteaftrek. Dit geldt per fiscale lening. Een kortere looptijd heeft behoorlijk veel impact op de maximale hypotheek

Voorbeeld:

Iemand met een inkomen van 50.000 die een financiering wil afsluiten tegen een rente van 2,1% en een looptijd van 30 jaar kan een maximale hypotheek krijgen van € 233.557,= (normen 2018).

Wanneer de looptijd 25 jaar is, dan is het maximum (slechts) € 204.086,= (normen 2018).

Het verschil is dus € 29.471,=.

Gevaar

Veel mensen maken een berekening op internet om een beeld te krijgen van wat er maximaal geleend kan worden. Op basis hiervan begeven ze zich op de woningmarkt. Nu al, maar zeker in de toekomst gebeurt het dat hierdoor problemen ontstaan.

Bij de aanvraag van een hypotheek wordt nagegaan voor welk bedrag er al over welke periode renteaftrek is genoten. Voor het oorspronkelijke bedrag geldt een maximale resterende looptijd van 30 jaar waar de reeds verstreken tijd moet worden afgehaald.

Hoe langer er al is verstreken, hoe groter het verschil met een hypotheek die nog 30 jaar mag lopen.

Advies noodzakelijk

Iedere doorstromer die een nieuwe hypotheek wil afsluiten doet er verstandig aan om advies in te winnen. De gevolgen van het maken van beslissingen, aangaan van verplichtingen en het ontstaan van (valse) verwachtingen zijn groot.

Niet alleen kun je minder lenen bij een kortere looptijd, maar ook zijn de maandelijkse lasten aanzienlijk hoger wanneer de looptijd (verplicht) korter is. Dit is overigens ook precies de reden dat je minder kunt lenen.

Al heb je ervaring met het afsluiten van een hypotheek, het is zeer lastig om van alle regels en valkuilen op de hoogte te zijn. De informatie die je online kunt vinden is vaak geschreven voor starters. Rekentools houden vrijwel nooit (standaard) rekening met reeds genoten renteaftrek. Je laten ontzorgen biedt rust en zekerheid.

Overige aandachtspunten

Doorstromers krijgen te maken met een hypotheekverleden, verschillende fiscale leningdelen. Daarnaast vaak ook een overbruggingshypotheek, tijdelijk twee woningen, samenwonen met (nieuwe) partner en het opnieuw moeten beoordelen van risico’s.

Door alle mogelijkheden goed in beeld te krijgen zijn we vrijwel altijd in staat om een mooie besparing te realiseren voor doorstromers die wij adviseren.