Een kind (of een kind komst!)

Een kind (of een kind op komst!)

Gezinsuitbreiding is hartstikke fijn. Er gaan wel veel dingen veranderen. We krijgen vaak de vraag waaraan je allemaal moet denken. Hieronder een overzicht van een aantal aandachtspunten met betrekking tot belastingen, toeslagen, verzekeringen, inkomen en juridische zaken.

Kinderbijslag

Kinderbijslag wordt automatisch uitgekeerd aan de ouders nadat het kind is aangegeven bij de burgerlijke stand.

Kindgebonden Budget

Waarschijnlijk is er recht op een kindgebonden budget. Hier lees je over de voorwaarden

Kinderopvangtoeslag

Wanneer het kind naar de opvang gaat, is het belangrijk dat de Kinderopvangtoeslag op tijd wordt aangevraagd. Binnen 3 maanden na de maand waarin het recht op toeslag ontstaat moet de aanvraag zijn gedaan. Ben je te laat, dan vervalt het (deels).

Belasting: Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer ouders werken wordt er een korting gegeven op de te betalen belasting. Hier lees je meer over de voorwaarden.

Belasting: Voorlopige aanslag wijzigen

Wanneer ouders bijvoorbeeld minder gaan werken, dan is het verstandig om de hoogte van de voorlopige aanslag te laten controleren. 

Uitvaartverzekering

Het kind moet worden aangemeld bij de uitvaartverzekeraar. Veel verzekeraars kennen een gratis kinderdekking. Het op vroege leeftijd afsluiten van een uitvaartverzekering op naam van het kind is ook mogelijk. De te betalen premie is zeer laag. Heb je nog geen uitvaartverzekering, dan is het verstandig om er nu een af te sluiten. 

Schadeverzekeringen

Diverse verzekeringen moeten worden aangepast, zoals de inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, de reisverzekering en de rechtsbijstandverzekering.

Zorgverzekering

Tijdens de zwangerschap is uitbreiding van de zorgverzekering verstandig. Het kind moet na de geboorte worden bijgeschreven op de zorgverzekering. Een kind is tot 18 jaar gratis meeverzekerd voor dezelfde dekking als de ouder. Wanneer er verschillende dekkingen zijn in de verzekeringen bij de ouders, meld het kind dan aan bij de verzekeraar van de ouder bij wie de meest uitgebreide dekking is verzekerd. Aanpassing van de dekking is wellicht verstandig.

Testament

Een kind is een wettig erfgenaam. Het is verstandig om te laten beoordelen of het verstandig is om een testament te laten opstellen.

Voogdij

Het is verstandig om een voogd te benoemen. Hier kan meer informatie worden gelezen hoe dat kan.

Erkenning

Ongehuwden doen er verstandig aan dat de vader het kind reeds tijdens de geboorte erkent.

Ouderschapsverlof

Er bestaan wettelijke rechten op ouderschapsverlof. Hiermee is het mogelijk om tijdelijk minder te werken om te zorgen voor het kind. 

Geboorteverlof

Na de geboorte van het kind is het mogelijk om geboorteverlof op te nemen. Dien tijdig het verzoek in bij de werkgever! 

Kinderspaarplan

Het is verstandig om geld opzij te zetten voor in de toekomst van het kind. Denk hierbij aan het bijdragen aan de studiekosten of helpen bij het aankopen van een woning. Vraag ons om advies. Een spaarrekening geeft vaak een zeer lage rente. Daarnaast is het vastzetten van geld voor later vaak ook nog eens veiliger.

Geboortekaartje

Wij worden graag op de hoogte gehouden van de geboorte van een kind bij onze relaties. Wanneer wij een geboortekaartje ontvangen, dan kunnen wij contact opnemen voor onze gelukwensen en meedenken in de dingen die er moeten worden geregeld. Zo zijn we in staat om ons relatiebestand actueel te houden.