Financiering verkrijgen huurlasten als bewijs

De huidige woonsituatie (huurder)

In het verleden was het bij veel geldverstrekkers mogelijk een financiering te verkrijgen op basis van een bewijsstuk waaruit bleek dat je gedurende bijvoorbeeld 24 of 36 maanden in staat bent geweest bepaalde huurlasten netjes te voldoen. Deze mogelijkheid is er niet meer. In sommige situaties, waarbij maatwerk moet worden geleverd, kan het wel een rol spelen wanneer je kunt aantonen je woonlasten netjes te hebben betaald. 

Aan te leveren documenten bij maatwerk; van huren naar kopen

Bewijsstukken huidige woonlasten
Originele verhuurovereenkomst, door alle partijen ondertekend
Indexatievoorstellen vanuit verhuurder
Bankafschriften / uitdraaien internet bankieren met daarop inzichtelijk de huurbetalingen
Verklaring van verhuurder over betalingsgedrag over de afgelopen 2 jaren