Het energiebespaarbudget (EBB)

Het energiebespaarbudget (EBB)

Introductie

De overheid heeft klimaatdoelstellingen. We moeten minder energie verbruiken. Huishoudens verbruiken veel energie. Wanneer woningen duurzamer worden gemaakt, levert dit veel voordelen op. Het draagt bij aan de doelstellingen van de overheid, verplicht op basis van internationale afspraken. En ook bespaart het in de maandelijkse lasten voor energie. 

Wel interesse, maar geen tijd

Gebleken is dat er best wel wat interesse is om een woning energiezuiniger te maken, maar dat rondom het aankopen van een huis hier vaak te weinig tijd en aandacht voor is. Om mensen meer tijd te bieden is het energiebespaarbudget in het leven geroepen. Voorheen was het verplicht dat je vooraf, bij het taxeren van je nieuwe woning, aangaf wat je wilde gaan doen. En moest je zelfs offertes aanleveren met betrekking tot de geplande werkzaamheden in het kader van verduurzaming. 

Door deze regels werd weinig gebruik gemaakt van de (extra) mogelijkheden die er zijn in de hypotheeknormen wanneer er sprake is van verduurzaming. 

Energiebespaarbudget

Zoals de naam min of meer aangeeft krijg je een budget voor energiebesparende voorzieningen. Ook als je niet direct weet wat je wil gaan doen. Of wat het gaat kosten. 

Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

Een energiebespaarbudget is een extra bedrag dat geleend kan worden en volledig besteed moet worden aan verduurzaming. Welke werkzaamheden hiervoor in aanmerking komen staat verderop. De financiering moet worden afgesloten onder NHG-condities. 

Taxatierapport

In het taxatierapport wordt geen melding gemaakt van de werkzaamheden. Hierdoor zijn de kosten van een taxatierapport veelal lager dan wanneer de werkzaamheden wel van tevoren bekend zijn

Geldverstrekkers die het energiebespaarbudget aanbieden

Niet iedere geldverstrekker biedt op dit moment de mogelijkheid aan om gebruik te maken van het energiebespaarbudget. Een overzicht kun je hier vinden. Er komen steeds meer geldverstrekkers bij. 

Kosten

Het afsluiten van een energiebespaarbudget kosten vrijwel niets extra. Wel zal de NHG-borgtochtprovisie ook over het budget in rekening worden gebracht. Dit is 0,9%. Heb je een budget van € 9.000,=, dan is dit € 81,=. Je begint na passeren direct met aflossen over de hele hypotheek, dus ook over het budget. 

Geldverstrekkers geven soms een rentevergoeding over het bedrag in het energiebespaardepot die 1% lager is dan de (gemiddelde) betaalde rente. Uitgaande van € 9.000,=, dan is dit € 90,= per jaar over het niet opgenomen bedrag. 

Wij rekenen een kleine vergoeding voor de aanvullende (advies-) werkzaamheden in het kader van verduurzamingsmogelijkheden. Uiteraard altijd in overleg en als de wens is om hier meer over te weten te komen. Hieronder kun je verder lezen wat je van ons kunt verwachten. 

Mogelijke werkzaamheden

Hieronder staan de werkzaamheden opgenoemd die in aanmerking komen voor betaling uit het energiebespaarbudget. Andere werkzaamheden / maatregelen zijn niet toegestaan. 

 • HR-ketel
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Leidingisolatie
 • Vloerisolatie
 • HR++ (of hoger) beglazing
 • Energiezuinige kozijnen en / of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen
 • Energiezuinige ventilatie, inclusief hoog rendement ventilatoren
 • Warmtepomp
 • Warmteterugwinning
 • Zonnebolier
 • Zonnecellen
 • of een combinatie van bovenstaande onderdelen

Maximaal budget

Het maximale budget is 6% van de waarde van de woning. De maximale toegestane waarde van de woning is € 290.000,= bij NHG. Het maximale budget is dus 6% van € 290.000,= = € 17.400,=. (norm 2019) 

Extra diensten

Veel relaties weten niet waar ze goed terecht kunnen met betrekking tot een persoonlijk advies over hun mogelijkheden. Wij beschikken over een netwerk van deskundigen die vrijblijvend een afspraak met onze relaties willen houden om hun mogelijkheden te bespreken en eventueel een offerte kunnen aanbieden. Ook kun je hier meer informatie vinden.

Subsidies

Wij bespreken de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor subsidieregelingen. Zo zijn er gemeentes die energiebesparingsadviseurs in dienst hebben waar je kostenloos of tegen geringe kosten gebruik van kunt maken. 

Besparing op maandlasten

Het financieren van energiebesparende voorzieningen kost geld. Het kan zijn dat dit niet als een probleem wordt ervaren, omdat wordt bijgedragen aan een beter milieu. Vaak is het wel een doel om de besparing groter te laten zijn dan de extra kosten. Wij kunnen een inschatting maken van de te realiseren besparing per maand op basis van voorgenomen maatregelen. 

Ruimere hypotheek mogelijk op basis van inkomen

Omdat de maandlasten op energiekosten omlaag gaan door de investeringen is in de verstrekkingsnormen opgenomen dat tot een bedrag van € 9.000,= er géén extra inkomen benodigd is. Het minimale inkomen moet wel meer bedragen dan € 33.000,= per jaar. Hierbij wordt uitgegaan van een looptijd van 30 jaar met betrekking tot het extra verstrekte bedrag. 

Ruimere hypotheek mogelijk op basis van waarde onderpand

De basisregel is dat er niet meer geleend mag worden dan 100% van de martkwaarde van de woning (evt. na reguliere verbouwingswerkzaamheden). Het is toegestaan om tot maximaal 106% van de marktwaarde te mogen lenen, mits het bedrag dat er meer wordt geleend dan 100% wordt besteed aan energiebesparende voorzieningen. Bij het energiebespaarbudget is daarom het maximale budget beperkt tot 6% van de getaxeerde waarde van de woning. 

Energiedepot

Het energiebespaarbudget is een gereserveerd bedrag dat in depot wordt gehouden bij de geldverstrekker. Je kunt de bedragen opnemen door deze te declareren. Dit gaat op dezelfde wijze als declaraties op een bouwdepot

Maximale looptijd energiedepot (energiebespaarbudget)

De maximaie periode dat je kunt nadenken over het gebruik maken van het budget verschilt per geldverstrekker en is gemiddeld 12 maanden

Looptijd leningdeel

De maximale looptijd van de lening voor het bedrag dat in het energiebespaardepot wordt opgenomen is 30 jaar, net als voor de overige leningdelen. Er kan worden nagedacht om de looptijd in te korten. Dit om de looptijd van de lening (beter) te laten aansluiten bij de economische looptijd van de verrichte werkzaamheden. Zo zullen bepaalde investeringen vaak geen 30 jaar meegaan en eerder aan vervanging toe zijn.

Overschot in depot

Wanneer je besluit om geen gebruik te maken van het depot of je geeft een lager bedrag uit, dan zal het resterende bedrag door de geldverstrekker in mindering worden gebracht op de hypotheek. Je moet zelf aan de geldverstrekker melden dat je klaar bent met de werkzaamheden. Aan het einde van de maximale looptijd van het depot zal de geldverstrekker zelfstandig het depot sluiten en het resterende bedrag aflossen op de hypotheek. 

Waarom gebruik maken van het energiebespaarbudget?

 • Tot  € 9.000,=  kun je extra lenen om je woning comfortabeler te maken
 • Lagere energierekening
 • Gebruik maken van subsidies, waardoor je profiteert van relatief lage investeringskosten
 • Bijdragen aan een beter milieu
 • Mogelijk een lagere hypotheekrente
 • Waardestijging van de woning vanwege gunstiger energielabel
 • Zelf sparen voor deze investeringen duurt relatief lang