Huwelijkse en partnerschapsvoorwaarden

Huwelijkse en partnerschapsvoorwaarden

Het opstellen van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden moet gebeuren voorafgaande aan het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. In een intakegesprek met de notaris wordt besproken wat er beoogd wordt te regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorkomen van een gemeenschap van goederen in verband met aanwezige bezittingen of familiebezittingen. 

Ondernemers kiezen er ook vaak voor om geen gemeenschap van goederen aan te gaan om bepaalde bezittingen buiten de risicosfeer te houden. 

Pensioenaanspraken worden bij echtscheiding normaliter op een vaste wijze verdeeld. Bij het opstellen van voorwaarden vooraf kan hiervan worden afgeweken. 

Filmpje over trouwen (KNB)