Hypotheek voor een kennismigrant

Hypotheek voor een kennismigrant

Nederland heeft een gunstig fiscaal beleid voor kennismigranten. Zo is het onder omstandigheden mogelijk dat zij over een deel van het inkomen een vrijstelling krijgen van belastingheffing. Dit is de zogenaamde 30%-regeling.

De werkgever kan opteren voor deze regeling. Dit maakt het voor iemand met specialistische kennis die in Nederlands schaars is aantrekkelijk om naar Nederland te komen.

Eenmaal in Nederland of met de wens om naar Nederland te komen ontstaat vanzelf de vraag hoe te voorzien in huisvesting. Het is mogelijk om een financiering te krijgen voor een koophuis.

Niet iedere geldverstrekker heeft hetzelfde beleid voor het verstrekken van een financiering. Op deze pagina staat algemene informatie over de financiering voor niet-Nederlanders.

In deze categorie is de kennismigrant een bijzonderheid. Hiervoor gelden bijzondere aspecten. Vaak worden zijn gerekruteerd door grote (internationale) werkgevers.

Bijzondere aspecten ten aanzien van de hypotheek voor kennismigranten

  • Het inkomen dat er wordt genoten kan worden gebruteerd. Het deel dat netto wordt ontvangen telt zwaarder mee in de beoordeling van de hypotheekmogelijkheden.
  • De kostenvergoeding die er wordt ontvangen (“allowances”) (*)kan meetellen als inkomen dat dient voor het verkrijgen van een financiering. Voorwaarde is dat deze vergoeding voor de duur van de arbeidsovereenkomst onvoorwaardelijk is toegekend. Deze “allowance” mag niet meer bedragen dan 25% van het vaste jaarsalaris.
  • Er geldt geen beperking in de maximale verstrekking ten opzichte van de waarde van de woning, t.o.v. aanvragen gedaan door Nederlanders (thans 100% van de marktwaarde)

(*) Voorbeelden van “allowances” (onkostenvergoedingen) die kunnen meetellen in de berekening van de maximale hypotheek zijn “expat allowance” of “household allowance”.

Samenhang met internationale organisatie.

Het kan zijn dat er een kennismigrant in Nederland werkt voor een Internationale organisatie. In deze situatie komen meerdere bijzondere acceptatievoorwaarden samen. Neem dan altijd contact met ons op.