Ik overweeg extra af te lossen

Extra aflossen op je hypotheek?

Vaak krijgen we de vraag of het verstandig is om af te lossen op de hypotheek. De vraag is simpel, maar er kan helaas geen eenduidig antwoord op worden gegeven. Hieronder een aantal overwegingen die wij bespreken met onze relaties zodat we samen kunnen beoordelen of aflossen wel of niet verstandig is. Vaak is er sprake van een spaarsaldo, maar waar we spreken over een spaarsaldo wordt bijvoorbeeld ook bedoeld vermogen op een beleggingsrekening.

Algemeen

Bij iedere geldverstrekker mag je minimaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom boetevrij aflossen. Bij sommige geldverstrekker is dit zelfs 20%. Wanneer de aflossing plaatsvindt uit eigen middelen of afkomstig is uit een schenking of (verpande) levensverzekering dan kan het zelfs een nog hoger percentage zijn.

Wanneer de marktrente hoger is dan de rente die je betaalt is er geen sprake van een boeterente.

Overwegingen:

 • Wat is het totale spaarsaldo?
 • Bestaat de kans dat er in de (nabije) toekomst een grote uitgave gedaan moet worden?
 • Wat is het doel van de voorgenomen aflossing?
 • Hoe is het geld nu geïnvesteerd?
 • Welk rendement behaal je op je spaarsaldo?
 • Is het mogelijk om boetevrij af te lossen?
 • Ben je bekend met de fiscale gevolgen van aflossen?
 • Wat zijn de toekomstplannen?
 • Is het mogelijk om te storten op een (bank-) spaarproduct?
 • Is er een alternatief dat beter aansluit op de doelstellingen?
 • Op welk leningdeel wil of kan ik aflossen?

Voordelen kunnen zijn:

 • Door aflossing kom je in een lagere risicoklasse met een lagere rente (niet bij NHG)
 • Minder vermogen waarover belasting betaald moet worden
 • Lagere maandelijkse rentelasten
 • Lagere aflossingsverplichtingen
 • Minder of geen dekking bij overlijden (meer) benodigd
 • Besparing op rentelasten is groter dan rente op spaarrekening

Nadelen zijn:

 • Minder fiscaal voordeel over aftrekbare lening
 • Heropname is niet zomaar mogelijk
 • Minder vrij beschikbare middelen
 • Het maandelijkse voordeel valt vaak relatief tegen
 • Boeterente verschuldigd boven boetevrij aflosbaar bedrag
 • Door lagere rente wordt ook een lagere rente vergoed over gekoppeld spaardeel, waardoor inleg of premie stijgt

Het is dus van groot belang dat de voor- en nadelen worden overwogen en dat er een beslissing wordt genomen die in lijn ligt met de toekomstplannen. Vraag ons altijd om advies alvorens af te lossen op je hypotheek.

Filmpje over extra aflossen (Obvion)