Overlijden

Overlijden

Na het overlijden van iemand moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn. Er is sprake van wettelijk erfrecht wanneer iemand geen testament had ten tijde van het overlijden. Er is sprake van testamentair erfrecht wanneer iemand wel een testament had ten tijde van het overlijden. Er moet altijd bij het Centraal Testamentenregister worden nagegaan of iemand een testament had. 

Onderwerpen

  • Wel of geen testament?
  • Wat moet er geregeld worden na een overlijden?
  • Wat moet er op termijn geregeld worden na een overlijden?
  • Welke instanties moet je informeren?
  • Nazorg overlijden

Wel of geen testament?

De vraag of je wel of geen testament moet afsluiten hangt sterk af van hoe je dingen geregeld wilt hebben en wat de persoonlijke situatie is. Wij kunnen dus op voorhand niet aangeven wanneer het wel of niet nodig (of verstandig) is. Je kunt bepaalde zaken zoals wie je erfgenamen zijn of wie je bepaalde vermogensbestanddelen wilt nalaten alleen via een testament vastleggen. Hieronder een aantal situaties waarbij het zeker aan te raden is om een intakegesprek met ons of met een notaris in te plannen om vast te stellen of een testament nodig is.

Wanneer kan een testament handig zijn?
Bij het benoemen van erfgenamen, anders dan de wettelijke erfgenamen
Bij het onterven van een erfgenaam
Bij ondernemers
Bij gescheiden mensen
Bij het aanwezig zijn van hogere vermogen
Bij samenwoners die niet getrouwd zijn
Bij samenwoners, in de woning van één van de twee
Bij het hebben van kinderen (benoemen voogdij en gezag)

Wat moet er direct geregeld worden na een overlijden?

Hieronder een opsomming van diverse aandachtspunten. Het kan voorkomen dat er zaken niet van toepassing zijn. 
 

Welke actie?

Wie?
Uitvaartverzekeraar inschakelen Partner
Afspraak maken met uitvaartondernemer Partner
Akte van overlijden aanvragen met  verklaring van overlijden van de arts.  Uitvaartondernemer
Gemeente op de hoogte stellen Uitvaartondernemer
Navragen of er testament is in Centraal Testamentenregister Notaris
Executeur testamentair op de hoogte stellen Partner
Verklaring van erfrecht opmaken (of boedelvolmacht) Notaris
SVB informeren inzake AOW  Gemeente
Aanvragen ANW-uitkering / Nabestaandenpensioen bij SVB (samenwonenden) Partner
Pensioenfondsen overledene op de hoogte stellen, evt. aanvragen nabestaandenpensioen Partner
Pensioenfonds partner op de hoogte stellen, vervallen partner Partner
Aanvragen evt. (aanvullende) sociale uitkering Partner
Aanvragen evt. tegemoetkoming studiekosten bij DUO Partner
Wijzigen of aanvragen toeslagen Partner
Stopzetten voorlopige teruggave Belastingdienst Partner
Opvragen aangifteformulier Erfbelasting (indien niet zelf ontvangen) Partner
Beslissing nemen inzake huurwoning, evt. tenaamstelling wijzigen Partner
Post laten doorsturen naar adres vertegenwoordiger Partner
Diverse instanties op de hoogte stellen (zie apart kader) Partner
Bepalen welke automatische incasso's moeten worden gestopt of welke moeten doorlopen Partner
Inventarisatie financiën (bezttingen en schulden). Waar lopen deze? (bijv. hypotheek, spaar- en betaalrekeningen, beleggingen, verzekeringen) Partner
Tenaamstelling van (gezamenlijke) contracten aan laten passen Partner
Bijhouden kosten i.v.m. overlijden t.b.v. declaratie bij uitvaartverzekeraar / ten behoeve van aangifte Inkomstenbelasting overledene Partner

Bij kinderen

Welke actie? Wie?
Kinderopvang of gezinshulp regelen Partner
Voogd informeren Nabestaanden
Aanvragen van (half-) wezenuitkering Partner
Wijzigen kinderbijslag Partner
Boedelverdeling Partner

Wat moet er op termijn geregeld worden na een overlijden?

Welke actie? Wie?
Werknemersverklaring loonbelasting (jaaropgave) verkrijgen voor aangifte IB Partner
Abonnementen, verzekeringen, klantenkaarten, lidmaatschappen stopzetten Partner
Terugvragen vooruitbetaalde bedragen Partner
Laatste facturen van overlede declareren bij zorgverzekeraar Partner
DUO op de hoogte stellen Partner / Ouders
RDW informeren, overschrijven kenteken Partner
Herberekening gemeentelijke belastingen vragen bij eenpersoonshuishouden Partner
Inventariseren huisraad / inboedel Partner
Bankkluis / Safeloket (eventueel) legen en opzeggen Partner
Innen van verzekeringsuitkeringen ten gevolge van overlijden Partner
Nagaan of levensverzekeringen premievrij worden  Partner
Begunstiging op polissen beoordelen en eventueel wijzigen Partner
PIN-passen vernietigen Partner
Tegoeden op passen, spaarprogramma's etc. ten gelde maken Partner
Het maken van (beheers-) afspraken inzake beleggingsportefeuille, risico  Partner

Welke instanties moet je informeren?

Werkgever  
Financieel Intermediair waarbij de uitvaartverzekering loopt
  Notaris
Uitkerende instanties Pensioenverzekeraar of pensioenfonds
  Sociale uitkeringen
  Belastingdienst
  Toeslagen
  Lijfrenteverzekeraar
Verzekeraars Ziektekostenverzekeraar
  Autoverzekeraar
  Schadeverzekeraar
Wonen Gas / water / licht
  Verhuurder / woningbouwvereniging
  Telefoon- / internet- / TV-provider
Financiële instellingen Bank
  Kredietverstrekkers (kredieten / hypotheek)
  Beleggingsinstellingen
Overige partijen Verenigingen
  UWV
  Rijksdienst voor wegverkeer

Filmpje over overlijden (KNB)

Filmpje over het testament (KNB)


Filmpje over volmacht (KNB)


Filmpje over het levenstestament


Filmpje over executeur testamentair (KNB)


Filmpje over dienstverlening DELA bij overlijden


Filmpje over de werking van Digizeker