Rente-alert-service | Unieke kans voor onze relaties

Rente-alert-service | Unieke kans voor onze relaties

Wij bieden onze relaties onze rente-alert-service aan. Hierdoor is de kans dat onze klanten een mooi voordeel behalen wanneer de rente stijgt aanzienlijk. 

Wat is de rente-alert-service van Hilgersom Financieel Advies & Planning?

Aan iedereen voor wie we een berekening hebben gemaakt en van wie we een voldoende compleet dossier hebben, koppelen we een taak: Rente-alert. We laten het dan weten wanneer de rente stijgt.

Welke adviessituatie moet van toepassing zijn voor het kunnen gebruik maken van de rente-alert-service? 

In de onderstaande situaties is het mogelijk om hier gebruik van te maken:

 • Oversluitingen 
 • Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid met verhoging van de hoofdsom
 • Rentemiddeling 
 • Aankoop van een bestaande woning, waarbij het nieuwe onderpand bekend is
 • Aankoop van een nieuwbouw woning, waarbij het bouwnummer bekend is
 • Verhoging van de hypotheek (onderhands of via notaris)

Welke voorwaarden gelden er?

 • Het moet duidelijk zijn hoe de hypotheekconstructie eruit moet komen te zien
 • We moeten voldoende informatie en documentatie hebben om een aanvraag te kunnen doen
 • We hebben de toezegging gekregen het dossier te mogen bemiddelen

Welke voordelen zijn er?

Wel kans op een lagere rente, maar niet op een hogere rente! 

 • De hypotheekrente kan dalen of stijgen na het moment waarop de berekening is gemaakt. Een daling is niet erg. Een stijging wel. Wij vragen het rente-aanbod altijd op tijd aan. Als het mogelijk is om even te wachten hiermee en wel alvast de rest van het dossier compleet te krijgen en te controleren, dan is het vaak verstandig om te wachten. Waarom? Als de rente daalt, dan krijg je de lagere rente. Als de rente stijgt, dan vragen we voor de rentestijging aan. 

Renteontwikkelingen van andere geldverstrekkers houden we ook bij

Het kan zijn dat een andere geldverstrekker dan in het adviesrapport is vermeld de rente verlaagt, waardoor deze nu de beste aanbieding heeft. Wanneer duidelijk is hoe de hypotheekconstructie eruit moet zijn en wat de gewenste voorwaarden zijn en deze geldverstrekker voldoet daaraan, dan adviseren we om voor deze geldverstrekker te gaan. Hieruit blijkt dan ook duidelijk wat de toegevoegde waarde is van onze onafhankelijke dienstverlening. 

Minder bereidstellingskosten 

 • Door het rente-aanbod niet direct aan te vragen is de benodigde geldigheid korter. Vaak is een aanbod zo'n 3 maanden geldig. Heb je meer tijd nodig, dan worden er bereidstellingskosten in rekening gebracht. Dit verschilt per geldverstrekker 

Profiteren van kennis die zelfstandig vrijwel niet te krijgen is

 • Wij vernemen het wanneer de rente wordt aangepast. Deze informatie wordt aan het intermediair beschikbaar gesteld. Vrijwel geen enkele geldverstrekker biedt deze informatie ook aan consumenten aan. 

Gunstiger hypotheekproduct kunnen kiezen

 • Sommige geldverstrekkers hebben verschillende producten. Hoe langer de benodigde periode tot passeren, hoe hoger de rente. Door even te wachten met aanvragen is het soms mogelijk om het product te kiezen met een kortere geldigheidstermijn, maar ook met een lagere rente.

Wat kost deze dienst?

Er zijn géén kosten verbonden aan deze service! Na het adviesgesprek vragen we of je gebruik wilt maken van de rente-alert-service, indien mogelijk in de adviessituatie. We bespreken de voorwaarden en welke informatie en documentatie we eventueel nog nodig hebben.

Waarom bieden wij deze service aan? 

Wij hebben een aantal jaar geleden het een aantal keer meegemaakt dat een klant zich bij ons meldde met de mededeling dat een aankoop was gedaan. De koopovereenkomst was getekend. Nu de hypotheek regelen, zo was het idee. De periode tussen het begin van de aankooponderhandeling en het bij ons melden was anderhalve week. In deze periode was net de hypotheekrente gestegen. We moesten dit melden en uiteraard was dat een flinke tegenvaller. Het positieve onderhandelingsresultaat bij de aankoop was min of meer weer verloren gegaan door de rentestijging. Door het duidelijk maken van deze dienst worden we beter op de hoogte gehouden en kunnen we nog meer toegevoegde waarde bewijzen. 

Rekenvoorbeeld van het voordeel van de rente-alert-service (rentestijging of rentedaling)

 • Rentestijging: 0,3%
 • Rentevaste periode: 20 jaar
 • Aflosvorm: Aflossingsvrij
 • Leensom: € 250.000,=

Wanneer het rente-aanbod voor de stijging was aangevraagd, dan was het voordeel € 250.000,= * 0,3% * 20 = € 15.000,= (!!)

Andersom kan het ook gebeuren. Door bewust zo lang mogelijk te wachten met het aanvragen van een rente-aanbod kan van een rentedaling worden geprofiteerd. Niets vervelender dan zien dat de rente is gedaald nadat je hebt getekend. Overigens is dit geen nadeel wanneer de geldverstrekker de voorwaarde heeft dat de (lagere) rente op het moment van passeren in rekening wordt gebracht.

Rekenvoorbeeld van het voordeel van de rente-alert-service (bereidstellingskosten)

 • Aantal dagen "later" aanvragen: 25 (maand is rekenkundig altijd 30 dagen)
 • Leensom: € 250.000,= (met vaste rente)
 • Bereidstellingskosten: 0,25% per maand

Door later aan te vragen is een bedrag van € 250.000,= * 0,25% * 25/30 = € 521,= bespaard

Rekenvoorbeeld van het voordeel van de rente-alert-service (gunstiger product is mogelijk)

 • Verschil in rente tussen producten: 0,2%
 • Looptijd hypotheek: 30 jaar
 • Leensom: € 250.000,=
 • Aflosvorm: Aflossingsvrij

Door later aan te vragen was de goedkopere productlijn mogelijk. Hierdoor wordt bespaard: € 250.000,= * 0,2% * 30 = € 15.000,= (!!)

Overige mogelijke voordelen

 • Bij doorstromers kan de huidige woning onvoorwaardelijk verkocht raken, waardoor een eventueel overbruggingskrediet mogelijk is of hoger kan worden afgesloten.
 • Ook is taxatie van de huidige woning dan niet meer nodig.