Top-opslagen bij Nationale Nederlanden

Top-opslagen bij Nationale Nederlanden

Het is bij Nationale Nederlanden inmiddels mogelijk om de rente te kunnen verlagen op basis van een lagere risicosklasse. Als de waarde van de woning is toegenomen kan het interessant zijn om te (laten) beoordelen of er een rentevoordeel te behalen valt. 

Omdat in de nieuwe situatie er geen opslagen zijn bij een verstrekking < 40% van de marktwaarde zul je snel zien dat bij renteherziening er sprake is van een opslag. Dit is een opslag ten opzichte van een lagere basisrente dan in de oude opslagenstructuur. 

Filmpje over risicoklassen

Oude structuur (tot 27-07-2019)

Nationale_Nederlanden_oude_structuur

Nieuwe structuur (vanaf 27-07-2019)

NN_tariefsklassen_nieuwe_structuur

Renteherziening

 • Bij renteherziening wordt er gekeken naar de waarde van de woning. Er wordt dan gekeken in welke risicoklasse je zit. Het kan dan zijn dan je, in de nieuwe structuur, te maken krijgt met een opslag. 
 • Dit lijkt een nadeel, maar de rentestructuur is aangepast t.o.v. hoe deze oorspronkelijk was. De basisrente ten opzichte waarvan er een opslag wordt berekend is lager

Nieuwe waarde van de woning

 • De waarde van de woning is aan te tonen door middel van een gevalideerd taxatierapport of een WOZ-beschikking

Waarde woning wordt geïndexeerd op basis van gegevens van het Kadaster

Hieronder een stuk tekst dat te zien is in een rentemiddelingsaanbod van Nationale Nederlanden.

 • Voor het bepalen van de tariefklasse gebruiken we de bij ons bekende waarde van uw woning. 
 • Dit is meestal de taxatiewaarde van uw woning bij aanvang van uw hypotheek. 
 • Het kan ook zijn dat er daarna met een taxatierapport of WOZ-beschikking een nieuwe woningwaarde aan ons is doorgegeven. 
 • Als er een nieuwe rentevaste periode ingaat, indexeren we de bij ons bekende taxatiewaarde op basis van cijfers van het Kadaster. 
 • Het kan zijn dat de waarde van uw woning nu hoger is dan de waarde die wij gebruiken. 
 • U komt dan mogelijk in aanmerking voor een lagere tariefklasse en daarmee een lagere rente. 
 • Als uw woningwaarde inderdaad hoger is, dan raden wij u aan om aan om eerst uw rente te wijzigen en pas daarna uw nieuwe woningwaarde door te geven. 
 • Een lagere tariefklasse en daarmee een lagere rente zorgt er namelijk voor dat de boeterente voor de tussentijdse rentewijziging hoger wordt. 

Rentemiddeling

 • Rentemiddeling is een verzoek tot renteherziening
 • Na rentemiddeling wordt er gekeken in welke risicoklasse je terecht komt 
 • Het kan zijn dat je eerst geen renteopslag had (oude structuur), maar na rentemiddeling wel een opslag krijgt 
 • Eenmalige kosten bedragen 250 Euro (Nationale Nederlanden)
 • Wij rekenen voor het advies omtrent wel / niet oversluiten, wel / niet middelen een eenmalig bedrag van 350 Euro