Verblijfsvergunning en hypotheek

Verblijfsvergunning en hypotheek

Wil je weten of je een hypotheek kunt krijgen als je een verblijfsvergunning hebt? Neem dan altijd contact met ons op. 

Hieronder de soorten verblijfsvergunningen (bron: IND 12/2019)

Tijdelijke en niet-tijdelijke verblijfsdoelen

U komt altijd naar Nederland met een bepaald doel. U wilt bijvoorbeeld bij uw familie wonen of u komt hier werken of studeren. De reden van uw verblijf is het verblijfsdoel. Een verblijfsdoel is tijdelijk of niet-tijdelijk.

 

Tijdelijke doelen

Met een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel mag u een beperkte tijd in Nederland blijven. Sommige verblijfsvergunningen voor een tijdelijk doel kunt u niet verlengen. U kunt ook niet een verblijfsvergunnig voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

De volgende verblijfsdoelen zijn tijdelijke doelen:

 • Adoptie- of pleegkind, als het verblijfsdoel van het gezinslid bij wie u verblijft tijdelijk is.
 • Afwachten van een verzoek op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
 • Au pair.
 • Grensoverschrijdende dienstverlening.
 • Medische behandeling.
 • Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn 2014/66/EU).
 • Stagiair en praktikant en YWEP.
 • Seizoenarbeid.
 • Studie.
 • Tijdelijke humanitaire gronden.
 • Uitwisseling (Working Holiday en Culturele uitwisseling).
 • Verblijf bij familie- of gezinslid. Het gezinslid bij wie u verblijft heeft:
  • een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel; of
  • een verblijfsvergunning voor asiel bepaalde tijd.
 • Verblijf bij minderjarig Nederlands kind.
 • Zoekjaar hoogopgeleide.
 • Asiel bepaalde tijd, behalve in de volgende situaties:
  • U bent minderjarig, er is een verzoek ingediend voor mee-naturalisatie met uw ouder(s) én u heeft een vergunning asiel bepaalde tijd of u bent kind van een vergunninhouder asiel.
  • U bent meerderjarig, staatloos en heeft een vergunning asiel bepaalde tijd.
  • U bent gezinslid (partner/kind/ouder) van een vergunninghouder asiel onbepaalde tijd. U bent tegelijk met partner/kind/ouder Nederland ingereisd óf binnen 3 maanden na toekenning van de asielvergunning aan partner/kind/ouder (nareis asiel: 'Asiel bepaalde tijd voor verblijf bij partner of gezinslid').

 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, mits in de beslissing staat dat het verblijfsrecht van tijdelijke aard is.

Niet-tijdelijke doelen

Met een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel kunt u voor onbeperkte tijd in Nederland verblijven. U moet wel aan de voorwaarden voor de verblijfsvergunning blijven voldoen. U kunt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet.

De volgende verblijfsdoelen zijn niet-tijdelijke doelen:

 • Adoptie- of pleegkind, als het gezinslid bij wie u verblijft Nederlander, EU-/EER-onderdaan of Zwitser is. Of als dit gezinslid een verblijfsvergunning heeft voor een niet-tijdelijk doel.
 • Arbeid als niet-geprivilegieerd militair of niet-geprivilegieerd burgerpersoneel.
 • Arbeid in loondienst.
 •  
 • Buitenlandse investeerder (vermogende vreemdeling).
 • Economisch niet-actieve EG-langdurig ingezetene.
 •  
 • EG-langdurig ingezetene.
 • Houder van een Europese blauwe kaart.
 • Kennismigrant.
 • Niet-tijdelijke humanitaire gronden.
 • Onbepaalde tijd.
 • Wetenschappelijk onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71/EG.
 • Onderzoek in de zin van richtlijn (EU) 2016/801.
 • Verblijf bij familie- of gezinslid, als het gezinslid bij wie u verblijft Nederlander of EU-/EER-onderdaan of Zwitser is, of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel heeft.
 • Arbeid als zelfstandige.
 • Asiel bepaalde tijd, maar alleen in de volgende situaties:
  • U bent minderjarig, er is een verzoek ingediend voor mee-naturalisatie met uw ouder(s) én u heeft een vergunning asiel bepaalde tijd of u bent kind van een vergunninhouder asiel.
  • U bent meerderjarig, staatloos en heeft een vergunning asiel bepaalde tijd.
  • U bent gezinslid (partner/kind/ouder) van een vergunninghouder asiel onbepaalde tijd. U bent tegelijk met uw partner/ouder/kind Nederland ingereisd óf binnen 3 maanden nadat uw partner/ouder/kind een asielvergunning heeft gekregen (nareis asiel: 'Asiel bepaalde tijd voor verblijf bij partner of gezinslid').
 • Verblijf conform beschikking Staatssecretaris, mits in de beslissing staat dat het verblijfsrecht van niet-tijdelijke aard is.