Verbouwen van je woning

Het kopen van een woning waaraan verbouwd moet worden

Wanneer een woning wordt gekocht waaraan verbouwd moet worden spelen er veel dingen een rol waar elders op onze website informatie over is geschreven. Waar van toepassing wordt daar naartoe verwezen. Veel zaken spelen ook wanneer je wil verbouwen aan je eigen woning.

Het begroten van verbouwingskosten

Wanneer een verbouwing is gepland, dan is het verstandig om de kosten ruim te begroten. Verbouwingskosten komen in een bouwdepot / op een (ver-) bouwrekening. Je kan vrijwel nooit vrij beschikken over middelen voor de verbouwing.

Het bouwdepot

Alle informatie over het bouwdepot is hier te lezen.

De verbouwingsspecificatie

Alle informatie over de verbouwingsspecificatie is hier te lezen

Het taxatierapport

Alle informatie over waar een taxatierapport aan moet voldoen, ook met een geplande verbouwing kun je hier teruglezen.

De bouwkundig keurder

Afhankelijk van het soort verbouwing kan het aan te bevelen zijn om een bouwkundig keurder de woning te laten keuren. Als een geldverstrekker een bouwkundige keuring verplicht, dan moeten de kosten die zijn vermeld in het keuringsrapport worden begroot in de financieringsopzet en dan moeten deze werkzaamheden ook worden verricht. Wij adviseren nagenoeg altijd een aangekocht woning bouwkundig te laten keuren.

Verbouwing meefinancieren bestaande bouw

Het is vaak mogelijk om verbouwingskosten mee te financieren in het bouwdepot. Afhankelijk van de waardestijging ten gevolge van de verbouwing zal er mogelijk een deel van de verbouwingskosten uit eigen middelen moeten worden bekostigd, omdat de geldverstrekker is gebonden aan een maximale financiering t.o.v. de waarde van de woning.

Verbouwing meefinancieren nieuwbouw

Bij nieuwbouw kunnen alle verbouwingskosten worden meegefinancierd. Ook hier geldt dat het verstandig om de kosten ruim te begroten, omdat achteraf geld tekort komen zeer lastig op te vangen is.

Het verrichten van energiebesparende maatregelen

Wanneer er energiebesparende maatregelen worden getroffen, dan zijn er extra mogelijkheden om een hypotheek te kunnen krijgen. Zowel op basis van het inkomen als op basis van de waarde van het onderpand bestaat er extra ruimte. De regels hiervoor zijn verschillend per geldverstrekker. Er kan maximaal € 9.000,= extra worden geleend bovenop het maximale hypotheekbedrag. Daarnaast kan er op basis van het onderpand 5% extra worden geleend. Je mag 106% van de marktwaarde na verbouwing lenen. Vraag ons om advies.

De toekomst van verbouwingen aan een woning

Omdat je in de toekomst steeds minder mag lenen op basis van de waarde van een woning wordt het steeds lastiger om (de volledige) verbouwingskosten in de hypotheek te kunnen opnemen.

Verplichte verbouwing

Wanneer de onderhoudstoestand van een woning matig of slecht is, of wanneer uit het taxatierapport blijkt dat de kosten voor direct noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan 10% van de koopsom of wanneer nader bouwkundig onderzoek wordt aanbevolen, dan verplicht een geldverstrekker de koper om de begrote kosten in een bouwdepot op te nemen en de werkzaamheden te verrichten. Dat wil zeggen dat deze kosten wel moeten passen op basis van het maximaal te financieren bedrag.