De financieringsopzet

De financieringsopzet

De financieringsopzet is een opstelling waarin alle kosten inzichtelijk worden gemaakt die van toepassing zijn op het gegeven advies. Op basis van deze financieringsopzet wordt inzichtelijk gemaakt wat de totale financieringsbehoefte is en hoe deze kosten voldaan worden.

Eigen inzicht

Op basis van dit totaaloverzicht wordt duidelijk welk bedrag er kan worden gefinancierd en welk bedrag er uit eigen middelen moet komen om de bemiddeling succesvol tot stand te kunnen laten komen.

Naar geldverstrekker

De financieringsopzet wordt altijd door een geldverstrekker opgevraagd, zodat ook voor hen inzichtelijk is waar het gevraagde bedrag aan besteed zal worden. Daarnaast moet de geldverstrekker ook waarborgen dat bij een financieringstekort er voldoende eigen middelen worden aangetoond zodat er bij de notaris geen problemen kunnen ontstaan. Uiteraard bespreken wij in het adviestraject of de noodzakelijke middelen aanwezig zijn.

Onderbouwen financieringsopzet

De geldverstrekker wil altijd onderbouwing zien door middel van bewijsstukken wanneer het eigen middelen, de verbouwingskosten, de energiebesparende maatregelen of de boeterente betreft.

Aanwenden eigen middelen

Wanneer er eigen middelen nodig zijn om de financieringsopzet sluitend te krijgen, dan zal dit bedrag als eerste moeten worden aangewend. Dat wil zeggen dat dit begrote bedrag aan de notaris moet worden overgemaakt op het moment dat de nieuwe hypotheek daar passeert.

Begroting

De financieringsopzet is een begroting. Het kan zijn dat ten tijde van de hypotheekaanvraag de daadwerkelijke kosten nog niet bekend waren. Wij schatten de kosten altijd ruim in, om hiermee te voorkomen dat het bedrag uiteindelijk hoger uitvalt. Wanneer de kosten lager uitvallen, dan zal er uiteindelijk een lager bedrag aan de notaris overgemaakt moeten worden. Andersom, wanneer de kosten hoger blijken te zijn dan begroot, dan is dit bedrag hoger. Wij vragen altijd de financieringsopzet te ondertekenen zoals deze van toepassing was op het moment van aanvragen van de hypotheekofferte, ook al zijn vooraf ingeschatte kosten in een later stadium nauwkeuriger bekend geworden.

Nota van afrekening notaris

De financieringsopzet moet overeenkomen met de nota van afrekening van de notaris. Dit document wordt door de notaris verstrekt voordat er een hypotheek gepasseerd wordt. Hier staan wederom alle kosten in opgenomen en de aanwending van eigen middelen en de hypotheek.