De restschuld

De restschuld

Met restschuld wordt hier bedoeld het bedrag dat er bij verkoop van een woning overblijft aan schuld aan de geldverstrekker. 

Hoe wordt de restschuld bepaald?

De hoogte van de restschuld is de verkoopopbrengst -/- verkoopkosten makelaar -/- notariskosten inzake levering verkoop -/- openstaande hypotheeksom op moment van verkoop.

Hoe kan ik verkopen wanneer ik de restschuld niet uit eigen middelen kan voldoen?

Het financieren van een restschuld kan op diverse manieren. Dit kan door een persoonlijke lening, een doorlopend krediet, een financiering bij familie of door het bedrag in een nieuwe hypotheek op te nemen.

Wat kan of moet ik doen met een vermogensplan dat gekoppeld is aan mijn huidige hypotheek?

De opgebouwde waarde in een vermogensplan kan worden gebruikt voor de betaling van een restschuld. Of dit verstandig is, verschilt per situatie. Vraag ons altijd om advies. 

Wanneer moet ik het bedrag voor de restschuld beschikbaar hebben?

Uiterlijk op de overeengekomen dag van levering bij de notaris moet het tekort op de rekening van de notaris zijn bijgeschreven. Het is verstandig om op het moment van het tekenen van een voorlopige koopovereenkomst zekerheid te hebben over de financieringsmogelijkheden van de restschuld. 

Kan ik een voorbehoud van financiering opnemen in de verkoopovereenkomst?

Ja, dit is heel verstandig. Wanneer het onverhoopts niet lukt om het benodigde bedrag van de restschuld te financieren, dan kun je de koopovereenkomst ontbinden.

Is de rente over een restschuld aftrekbaar?

Ja, deze rente is gedurende maximaal 15 jaar fiscaal aftrekbaar. Het is vergelijkbaar met hoe eerder de hypotheekrente aftrekbaar was. De restschuld is geen eigenwoningschuld, maar wordt fiscaal wel hetzelfde behandeld. 

Moet ik de restschuld aflossen? 

Nee. Om de rente te mogen aftrekken heb je fiscaal geen verplichting om af te lossen. Wel hebben vrijwel alle geldverstrekkers de eis dat een restschuld binnen maximaal 15 jaar volledig wordt afgelost op basis van een lineaire of annïtaire aflossingsvorm. Dit speelt een rol wanneer je een nieuwe koopwoning wil kopen. 

Wat is een rekenkundige restschuld?

Wanneer je een nieuwe koopwoning koopt en je oude woning is nog niet verkocht, dan zal de nieuwe geldverstrekker de opbrengst van de nieuwe woning altijd voorzichtig inschatten. Denk hierbij aan 80% of 90% van de getaxeerde waarde. Hierdoor kan het gebeuren dat er een restschuld ontstaat in de berekening. Bij verkoop blijkt uiteindelijk wat de werkelijke restschuld is. Tot die tijd is het een rekenkundige restschuld.

Kan ik een nieuwe woning kopen wanneer ik mijn oude woning nog niet heb verkocht?

Ja. Er zal wel sprake zijn van zeer veel aan te leveren documenten. Daarnaast moeten er ook eigen middelen zijn en / of de nieuwe financiering is relatief laag ten opzichte van het inkomen. Je moet kunnen aantonen dat je de lasten van twee woningen kunt betalen gedurende een periode van bijvoorbeeld 12, 18 of 24 maanden (afhankelijk van het beleid van de geldverstrekker). Daarnaast moet je ook aan tonen dat de (rekenkundige) restschuld kan worden opgevangen uit eigen middelen.

Hoe kan ik een restschuld in mijn nieuwe hypotheek opnemen?

Het beleid op dit gebeid verschilt per geldverstrekker. Door bij de nieuwe hypotheek een hogere notariële inschrijving te nemen is het mogelijk om bij verkoop van de oude woning de nieuwe hypotheek te verhogen. Met dit bedrag wordt de restschuld bekostigd. 

Wanneer moet de restschuld zijn ontstaan om rente-aftrek te kunnen krijgen?

Wanneer een eigenwoning is verkocht tussen 29-10-2012 en 31-12-2017 dan is er recht op rente-aftrek. Eind juni 2017 is bekend geworden dat de termijn niet verlengd gaat worden en dat restschulden ontstaan na 31-12-2017 niet meer aftrekbaar zullen zijn. 

Kan ik onbeperkt een restschuld herfinancieren binnen een nieuwe hypotheek?

Nee, het maximale bedrag dat mogelijk is wordt bepaald door de waarde van de nieuwe woning, wel of geen NHG, de hoogte van het inkomen, het eigen vermogen en het beleid van de nieuwe geldverstrekker.

Wat zijn mijn netto lasten vanwege mijn restschuld?

De hoogte van de maandlasten hangt van het inkomen, de aflossingsvorm, de looptijd van de lening en het rentepercentage. Ter indicatie staat hieronder een tabel met de netto maandlasten (in het eerste jaar) van de restschuld.Hierbij gaan we uit van een looptijd van 15 jaar, een rente van 3% en fiscaal voordeel van 42%. 

Restschuld Annuïtair Lineair
€ 15.000,= € 90,= € 106,=
€ 25.000,= € 149,= € 177,=
€ 40.000,= € 237,= € 285,=

Hoe verloopt de ontwikkeling van de lasten gedurende de looptijd?

Hieronder staat een aantal afbeeldingen met daarin het indicatieve verloop van de lasten van een restschuld, ontstaan begin 2015. 

Welke geldverstrekkers financieren een restschuld?

Vrijwel iedere geldverstrekker heeft eigen beleid ten aanzien van de financierings van een restschuld.

Filmpje ABN AMRO met uitleg: Wat is een restschuld?