Eigen middelen

Eigen middelen

Bij de aankoop van een woning moet vrijwel altijd een bedrag aan eigen middelen worden ingebracht. Dit komt vooral omdat het niet (meer) mogelijk is om de bijkomende kosten mee te financieren. Er zijn ook andere redenen waarom eigen middelen moeten worden aangetoond. Wij willen altijd graag weten welk bedrag er aan eigen middelen is, om zodoende mogelijkheden die er eventueel zijn te kunnen benutten. Uiteraard bespreken we welk bedrag er kan worden aangewend voor de financeiering. 

Wij vragen ook naar spaarsaldi van inwonende en minderjarige kinderen. Vaak kunnen we een interessant voorstel doen, waardoor er een hogere rente kan worden behaald. 

Bewijsstukken

Hier zie je welke documenten er nodig zijn. Rechts op deze pagina tref je een aantal links aan, waar uitleg wordt geboden op welke wijze je bij diverse banken aan overzichten kunt komen. Bewijsstukken moeten actueel zijn. Het kan gebeuren dat tijdens de bemiddelingsfase bewijsstukken opnieuw moeten worden aangeleverd, omdat eerder aangeleverde documenten verouderd zijn. Wij controleren de bewijsstukken nauwkeurig en beoordelen of de aangeleverde informatie voldoet aan de acceptatie-eisen van de geldverstrekkers. 

Historiek

Naast het aantonen van het huidige saldo is het nodig om ook bewijsstukken aan te leveren waaruit het verloop van het spaarsaldo blijkt. Reden hiervan is dat geldverstrekker willen kunnen vaststellen of het echt eigen middelen zjin of dat deze wellicht zijn verkregen van derden (en mogelijk een lening betreft). Wij willen graag een document ontvangen waaruit blijkt wat het saldo ongeveer 1 a 2 jaar geleden was, bij voorkeur met een transactieoverzicht. Vaak kan dit worden gedownload binnen de omgeving van internet bankieren van de betreffende bank. 

Tekort aan eigen middelen

Indien het niet mogelijk is om voldoende eigen middelen bij elkaar te krijgen, dan zijn wij in sommige situaties bereid om de kosten van onze dienstverlening na passeren te laten betalen door onze relaties. Hierdoor is er een lager bedrag benodigd op het moment dat de overdracht plaatsvindt. De toezichthouder staat toe dat deze betalingsverplichting niet aangemerkt hoeft te worden als krediet. De betaling moet te allen tijde in een zo kort mogelijke termijn worden voldaan. Dit is vaak mogelijk vanuit de hogere belastingteruggave vanwege de eenmalig aftrekbare financieringskosten.